KIRAAT FARKLILIKLARININ MEÂLLERE YANSIMASI: HASAN BASRİ ÇANTAY VE KUR’AN YOLU MEÂLLERİ ÖRNEĞİ
THE REFLECTION OF DIFFERENCES OF KIRAAT ON MEALS: FROM EXAMPLE OF HASAN BASRİ ÇANTAY’S MEAL AND KUR’AN YOLU

Author : Hacı ÖNEN
Number of pages : 153-163

Abstract

Kıraat ilmi, Kur’an kelimelerinin okunuşu sırasında meydana gelen farklılıkları ele almaktadır. Ortaya çıkan Kıraat farklılıkları sonucu, bazı durumlarda âyetler, farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Tefsir ve Meâllerde bu durum göz önüne alınarak, kıraat farklılıklarına göre bazen âyetlerin farklı şekillerde yorumlandığını gözlemek mümkündür. Kur’an meâllerinde, âyetlerin anlamı verilirken kıraat farklılıklarının da göz önüne alınması, konuyla ilgili farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim adlı eseri ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Kur’an Yolu Meâlinde bu durumu gözlemek mümkündür. Bu makalede kıraat farklılıklarının meâle yansıması açısından Hasan Basri Çantay’ın meâli ile Kur’an Yolu Meâli mukayeseli bir şekilde araştırma konusu yapılmıştır.

Keywords

Kıraat, Meâl, Kur’an, Anlam, Âyet

Read: 1,413

Download: 538