KIRAAT FARKLILIKLARININ MEÂLLERE YANSIMASI: HASAN BASRİ ÇANTAY VE KUR’AN YOLU MEÂLLERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İlahiyat / Kur'an ve Kıraat
Number of pages: 153-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıraat ilmi, Kur’an kelimelerinin okunuşu sırasında meydana gelen farklılıkları ele almaktadır. Ortaya çıkan Kıraat farklılıkları sonucu, bazı durumlarda âyetler, farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Tefsir ve Meâllerde bu durum göz önüne alınarak, kıraat farklılıklarına göre bazen âyetlerin farklı şekillerde yorumlandığını gözlemek mümkündür. Kur’an meâllerinde, âyetlerin anlamı verilirken kıraat farklılıklarının da göz önüne alınması, konuyla ilgili farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim adlı eseri ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Kur’an Yolu Meâlinde bu durumu gözlemek mümkündür. Bu makalede kıraat farklılıklarının meâle yansıması açısından Hasan Basri Çantay’ın meâli ile Kur’an Yolu Meâli mukayeseli bir şekilde araştırma konusu yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The discipline of qiraat investigates at differences of reading which is arise from reading of Quran. Sometimes the verses are expressing at different meaning which is arise from differences of kiraat. It is taked into account this situation, in some cases it is possible to observe that verses was interpreted differently in the tafseer and the meal. When it was given the meaning of verses, considering the differences of qiraat added at the topic different perspective. It is possible to observe this situation in the Hasan Basri Çantay’s Kur’an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim and Kur’an Yolu Meâli which is prepared by Presidency of Religious Affairs. It will be searched at reflection of differences of reading at meaning on Hasan Basri Çantay’s Meal and Kuran Yolu Meâli comparatively in the paper

Keywords