HARF İNKILÂBININ CEZAEVLERİNDE UYGULANMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 29-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte o dönemin yoğun tar-tışma konularından biri olan alfabe değişikliği meselesi askıya alınmıştır. I. Dünya savaşının Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin mağlubiyeti ile sonuçlanmasından sonra bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal Paşa Anadolu halkının bağımsızlık ruhuna güvenerek bağımsızlık için Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa sadece askeri alanda verilen eğitimle savaşın kazanılmasının mümkün olmadığını düşünmüş, tüm halkın eğitim-öğretimle istenilen seviyeye getirilmesi neticesinde daha büyük savaşın kazanılacağını savunmuştur. Cehaletle savaşın diğer savaşlardan daha etkin ve önemli olduğunu her fırsatta ifade etmiştir. Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından yeni Türkiye Cumhuriyeti yönetimi kurulmuştur. Cumhuriyet rejiminin en önemli ve en etkili dinamiklerinden birisi de eğitim-öğretim konusu olmuştur. Her fırsatta Mustafa Kemal Paşa eğitimin önemini vurgulamış; şartların da oluşmaya başlamasıyla alfabe değişikliği meselesini yeniden gündeme getirmiştir. Uzun zamandır aydınların dile getirdiği bu mesele sonunda sadece hükûmet düzeyinde değil devlet düzeyinde de karşılık bulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelinde kullanılan dilin yazımının hangi alfabeyle gerçekleştirileceği önemli görülmüştür. O dönemde, Anadolu halkının önemli bir kısmı okuma-yazma bilmiyordu. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Osmanlı devletinin yıkılışının temelinde eğitim eksikliği olduğunu çok iyi analiz etmişti. Bu nedenledir ki öncelikli iş olarak yazımı ve okunuşu kolay, imlası olan ve çağa uygun yeni bir harf sistemi geliştirilmesinden yana olmuştur. Neticede Latin harflerinden oluşan bir Türk Alfabesi meydana getirilmiştir. Artık uzun süredir beklenen alfabe değişikliği meselesi resmen halledilmiştir. Şimdi ikinci bir mesele meydana çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The issue of changing the alphabet, which was raised mainly by the intelligentsia at the final period of the Ottoman Empire, was suspended. Mustafa Kemal Pasha, an Ottoman Army Officer, ignited the War of Independence, relying on the sincerity of the people of Anatolia. Mustafa Kemal Pasha thought it was not possible to win the war only relying on military training; and advocated that a bigger war would be won by bringing the whole public to a desired level in terms of education and teaching. He took every opportunity to state that the war against ignorance was more effective and important than any other war. After winning the War of Independence, a new administration was established and the Republic of Turkey was proclaimed. One of the most important and effective Dynamics of the Republican regime was the issue of education and teaching. Mustafa Kemal Pasha took every occasion to underline the important of education; and introduced the issue of changing the alphabet when also the favourable conditions started to emerge. This issue, which had been raised for a long time by the intelligentsia, was considered not only by the government but also by the state. Language and writing was regarded as an important pillar of education and training activities because the vast majority of Anatolian people were not literate. Furthermore, Mustafa Kemal Pasha had come to the conclusion that lack of education was in the core of the collapse of the Ottoman Empire. For this reason; his first priority was to ensure that a new alphabet was eloped which was easy to write and read, which had its spelling rules and which was contemporary. As a result, a new Turkish Alphabet was created, composed of Latin letters. The long awaited change of alphabet was then officially conducted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics