HARF İNKILÂBININ CEZAEVLERİNDE UYGULANMASI
IMPLEMENTATION OF THE ALPHABET REFORM IN PRISONS

Author : Mehmet KÖÇER -- Volkan AYDEMİR
Number of pages : 29-36

Abstract

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte o dönemin yoğun tar-tışma konularından biri olan alfabe değişikliği meselesi askıya alınmıştır. I. Dünya savaşının Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin mağlubiyeti ile sonuçlanmasından sonra bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal Paşa Anadolu halkının bağımsızlık ruhuna güvenerek bağımsızlık için Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa sadece askeri alanda verilen eğitimle savaşın kazanılmasının mümkün olmadığını düşünmüş, tüm halkın eğitim-öğretimle istenilen seviyeye getirilmesi neticesinde daha büyük savaşın kazanılacağını savunmuştur. Cehaletle savaşın diğer savaşlardan daha etkin ve önemli olduğunu her fırsatta ifade etmiştir. Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından yeni Türkiye Cumhuriyeti yönetimi kurulmuştur. Cumhuriyet rejiminin en önemli ve en etkili dinamiklerinden birisi de eğitim-öğretim konusu olmuştur. Her fırsatta Mustafa Kemal Paşa eğitimin önemini vurgulamış; şartların da oluşmaya başlamasıyla alfabe değişikliği meselesini yeniden gündeme getirmiştir. Uzun zamandır aydınların dile getirdiği bu mesele sonunda sadece hükûmet düzeyinde değil devlet düzeyinde de karşılık bulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelinde kullanılan dilin yazımının hangi alfabeyle gerçekleştirileceği önemli görülmüştür. O dönemde, Anadolu halkının önemli bir kısmı okuma-yazma bilmiyordu. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Osmanlı devletinin yıkılışının temelinde eğitim eksikliği olduğunu çok iyi analiz etmişti. Bu nedenledir ki öncelikli iş olarak yazımı ve okunuşu kolay, imlası olan ve çağa uygun yeni bir harf sistemi geliştirilmesinden yana olmuştur. Neticede Latin harflerinden oluşan bir Türk Alfabesi meydana getirilmiştir. Artık uzun süredir beklenen alfabe değişikliği meselesi resmen halledilmiştir. Şimdi ikinci bir mesele meydana çıkmıştır.

Keywords

Alfabe, Cezaevi, Cumhuriyet, Eğitim-Öğretim, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Read: 1,221

Download: 426