EGE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ ULAŞIM AĞININ İNSAN ODAKLI TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE İRDELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 54
Language : null
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 333-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversite yerleşkeleri, üniversite bünyesinde çalışanların ve öğrencilerin günlük yaşamlarının büyük kısmını geçirdikleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra birçok sosyal faaliyet ve oluşumun gerçekleştirildiği, yoğun kullanım potansiyeline sahip alanlardır. Üniversite yerleşkelerinin karakterini ve kullanılabilirlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri yerleşke içerisindeki ulaşım ağıdır. Ege Üniversitesi 1955 yılında kurulmuş olup, dağınık yerleşim modeline sahip, 3450 dekar arazi üzerinde bulunan bir yerleşkedir. Bu çalışmada; Ege Üniversitesi yerleşkesinin ulaşım ağı, görsel ve işlevsel özellikleri açısından değerlendirilmiş, yaya ve taşıt ulaşımının standartlarını yükseltmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiş olup, ilk aşamada yerleşke içerisindeki ulaşım ağı elemanları işlevlerine göre sınıflandırılmış ve ayrılan sınıflara göre görsel materyaller toplanmış, çevresel, görsel ve işlevsel özellikler temelinde ilk inceleme yapılmıştır. İkinci aşamada, yerleşke ulaşım ağının kullanım yoğunluğu ve kullanıcı davranışları gözlemlerine dayanarak ulaşım ağını karakterize eden alt kriterler belirlenmiş, kullanım yoğunluğu en fazla olan ulaşım ağı elemanları belirlenen alt kriterlere göre değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada ise yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler ışığında, Ege Üniversitesi yerleşke ulaşım ağının , gerek araç ve yaya kullanım rahatlığının, gerekse görsel niteliklerinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

University campuses are the areas with high utilization potential where both the staff and the students spend most of their times with educational or social activities. The transportation network is one of the most important elements that define the character and the usability level of a campus. Ege University has been established on an area of 3450 decare in 1955 and has a dispersed settlement model. Within this study, the transportation network of Ege University campus has been investigated according to functional and visual characteristics of the campus and suggestions have been offered to increase the standards of vehicle and pedestrian transportation. This study has been completed in three steps; the elements of the transportation network have been

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics