EGE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ ULAŞIM AĞININ İNSAN ODAKLI TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF THE TRANSPORTATION NETWORK OF EGE UNIVERSITY CAMPUS ACCORDING TO HUMAN BASED DESIGN CRITERIAS

Author : Ayşe Kalaycı ÖNAÇ -- Tanay BİRİŞÇİ
Number of pages : 333-349

Abstract

Üniversite yerleşkeleri, üniversite bünyesinde çalışanların ve öğrencilerin günlük yaşamlarının büyük kısmını geçirdikleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra birçok sosyal faaliyet ve oluşumun gerçekleştirildiği, yoğun kullanım potansiyeline sahip alanlardır. Üniversite yerleşkelerinin karakterini ve kullanılabilirlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri yerleşke içerisindeki ulaşım ağıdır. Ege Üniversitesi 1955 yılında kurulmuş olup, dağınık yerleşim modeline sahip, 3450 dekar arazi üzerinde bulunan bir yerleşkedir. Bu çalışmada; Ege Üniversitesi yerleşkesinin ulaşım ağı, görsel ve işlevsel özellikleri açısından değerlendirilmiş, yaya ve taşıt ulaşımının standartlarını yükseltmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiş olup, ilk aşamada yerleşke içerisindeki ulaşım ağı elemanları işlevlerine göre sınıflandırılmış ve ayrılan sınıflara göre görsel materyaller toplanmış, çevresel, görsel ve işlevsel özellikler temelinde ilk inceleme yapılmıştır. İkinci aşamada, yerleşke ulaşım ağının kullanım yoğunluğu ve kullanıcı davranışları gözlemlerine dayanarak ulaşım ağını karakterize eden alt kriterler belirlenmiş, kullanım yoğunluğu en fazla olan ulaşım ağı elemanları belirlenen alt kriterlere göre değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada ise yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler ışığında, Ege Üniversitesi yerleşke ulaşım ağının , gerek araç ve yaya kullanım rahatlığının, gerekse görsel niteliklerinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Ege Üniversitesi Yerleşkesi, Görsel Değerlendirme, Yerleşke Ulaşım Ağı

Read: 664

Download: 211