BÜYÜK İSKENDER HİNDİSTAN'DA

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 501-517
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Büyük İskender, eski dünyanın en büyük askeri dehalarından biri olarak düşünülür. O zamanlar keşfedilen dünyanın neredeyse yarısını ele geçirerek, sınırları Makedonya’dan Hindistan’a uzanan büyük bir imparatorluk kurdu. Büyük İskender, Suriye, Mısır ve Pers imparatorluğu’nu ele geçirdikten sonra Hindistan’ı zaptetmeyi hedefledi. Büyük İskender, Hindistan seferine MÖ 326 yılında başladı. Makedonyalılar için Hindistan çok farklı bir bölgeydi. Bu nedenle hem Büyük İskender hem de ordusu için, girişilen en zor savaşlardan biriydi. Arrian’a göre Büyük İskender, bu bölgede 1000’den fazla askerini kaybetmiştir. Çünkü ilk defa Makedonyalılar Hydaspes Nehri kenarındaki savaşta fillerle karşılaştı. Büyük İskender Hindistan’ın bir kısmını yani Pencap bölgesini ele geçirdi. O zamanlar bölgenin kralı Poros’tu. Poros, emrinde birçok prens bulunan Pencap’ın derebeyiydi. Büyük İskender burada Hindistan’a karşı giriştiği çetin savaştan zaferle çıkmıştı. Zaferden sonra, Poros ile ittifak yaptı ve onu krallığının satrapı olarak atadı. Dahası, bölgede şehirler kurdu. Bu şehirlerden biri, Hindistan’da kaybettiği, sevgili atının onuruna kurduğu Bukephala şehriydi. Diğer şehirler İskender’in kendi adıyla kurduğu şehirlerdi. Büyük İskender’in esas amacı, bu şehirler vasıtasıyla Yunan kültürünü bu bölgeye aşılamaktı. Çalışmanın amacı, Büyük İskender İmparatorluğu’nun büyümesinde Hindistan işgalinin etkisini saptamaktır. Bu çalışmada Büyük İskender’in Hindistan Seferi hazırlıkları ve ordusu hakkında bilgi verdikten sonra, Hayber Geçidi’nin zaptı ve Hydaspes Muharebesi konularına değinildi. Makelenin sonunda, çalışma değerlendirilip, bir sonuçla özetlendi.

Keywords

Abstract

Alexander the Great, is accepted as one of the biggest military genius in antique world. Those days, by capturing nearly half of the world which is discovered, he established a great empire whose boundaries extended to India from Macedonia. After Alexander the Great having subdued Syria, Egypt and Persian Empire, he next aim to invaded the Indian. The Indian campaign of Alexander the Great began in 326 BC. For Macedonians, India was a very different region. Thus for both Alexander the Great and he’s army, was one of the wars initiated. According to Arrian, Alexander the Great was lost more 1000 men. Since for the first time the Macedonians met elephants in war on the edge of Hydaspes river. The part of India which Alexander invaded that is called the Punjap. At the time it was ruled by a king called Porus. He was overlord of the Punjap, and under him were many other princes. Alexander the Great managed successfully challenging battle againist India. After victory, Alexander the Great made an alliance with Porus and appointed him as satrap of his own kingdom. Indeed, he founded cities in the region. One of the city called Boukephala in honor of his favorite horse Bucephalus, which died in there. Other cities he called Alexandreia in honor of his own name. The essential aim of Alexander the Great, engrain in Greek culture in this region. The aim of the study is to determine the impacts of invasion of India on the grown empire of Alexander the Great. In this study, after it was informed about preparition invasion of India and army of Alexander the Great, it was also mentioned about conquest of the Khyber Pass and battle of the Hydaspes. At the end of the article, the study summarized with the result of assessment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics