BÜYÜK İSKENDER HİNDİSTAN'DA
ALEXANDER THE GREAT IN INDIA

Author : Cuma Ali YILMAZ
Number of pages : 501-517

Abstract

Büyük İskender, eski dünyanın en büyük askeri dehalarından biri olarak düşünülür. O zamanlar keşfedilen dünyanın neredeyse yarısını ele geçirerek, sınırları Makedonya’dan Hindistan’a uzanan büyük bir imparatorluk kurdu. Büyük İskender, Suriye, Mısır ve Pers imparatorluğu’nu ele geçirdikten sonra Hindistan’ı zaptetmeyi hedefledi. Büyük İskender, Hindistan seferine MÖ 326 yılında başladı. Makedonyalılar için Hindistan çok farklı bir bölgeydi. Bu nedenle hem Büyük İskender hem de ordusu için, girişilen en zor savaşlardan biriydi. Arrian’a göre Büyük İskender, bu bölgede 1000’den fazla askerini kaybetmiştir. Çünkü ilk defa Makedonyalılar Hydaspes Nehri kenarındaki savaşta fillerle karşılaştı. Büyük İskender Hindistan’ın bir kısmını yani Pencap bölgesini ele geçirdi. O zamanlar bölgenin kralı Poros’tu. Poros, emrinde birçok prens bulunan Pencap’ın derebeyiydi. Büyük İskender burada Hindistan’a karşı giriştiği çetin savaştan zaferle çıkmıştı. Zaferden sonra, Poros ile ittifak yaptı ve onu krallığının satrapı olarak atadı. Dahası, bölgede şehirler kurdu. Bu şehirlerden biri, Hindistan’da kaybettiği, sevgili atının onuruna kurduğu Bukephala şehriydi. Diğer şehirler İskender’in kendi adıyla kurduğu şehirlerdi. Büyük İskender’in esas amacı, bu şehirler vasıtasıyla Yunan kültürünü bu bölgeye aşılamaktı. Çalışmanın amacı, Büyük İskender İmparatorluğu’nun büyümesinde Hindistan işgalinin etkisini saptamaktır. Bu çalışmada Büyük İskender’in Hindistan Seferi hazırlıkları ve ordusu hakkında bilgi verdikten sonra, Hayber Geçidi’nin zaptı ve Hydaspes Muharebesi konularına değinildi. Makelenin sonunda, çalışma değerlendirilip, bir sonuçla özetlendi.

Keywords

Büyük İskender, Antik Dünya, Ordu, Hindistan’ın İşgali, İmparatorluk

Read: 698

Download: 236