BATI AVRUPA ANTROPOSENTRİK LİBERALİST GİRİŞİMCİ ZİHNİYETİNİN OLUŞUMU VE MEDENİYET İNŞASI

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisat Sosyolojisi
Number of pages: 407-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumları incelediğimizde onu meydana getiren fertlerinin dünyayı ve bilgiyi algılamalarını zihniyetlerinin sağladığını görürüz. Zihniyet, fertlerin yaşamsal faaliyetlerde bulunurken karşılaştıkları olay ve durumlara manalar yüklemelerine yardımcı olur. Toplumları değiştiren, geliştiren ve kalkındıran fertler olarak girişimcilerin faaliyetlerinin doğrumu yoksa yanlış mı olduğunu, nasıl ve niye yapılması gerektiğini de bize toplumun zihniyeti verir. Bu zihniyetin oluşmasını, korunmasını ve yaşamasını sağlayan ise toplumun bilgi hiyerarşisidir. Bilgi hiyerarşisi toplum tarafından güvenilir olarak kabul edilen kaynakların en güvenilirinden başlayarak bir hiyerarşi içerisinde sıralanmasıdır. Batı Medeniyetinde Hristiyan inancının oluşturduğu bilgi hiyerarşisi özellikle reform ve rönesans ile erozyona uğrayarak tahtını kaybetmiştir. Yerini ibadeti üstün bir varlığa tapınarak değil insanlığın gelişimi için çaba sarf etmek olan bir inanç kültürüne, tanrılaştırılmış akla, “pozitivizm”e bırakmıştır. Vahyi reddeden bu anlayışın ortaya çıktığı “Aydınlanma Çağı” ile birlikte Hıristiyanlığa karşı aklın üstünlüğü vurgulanmıştır. Hıristiyanlık ahlakçı ve idealist özelliklerini adım adım yitirmiştir. Hıristiyanlıkta kapitalizme engel teşkil eden kurallar ayıklanmıştır. Her medeniyet kendisini, toplumsal zihniyetini oluşturan çerçevelerin içeriği ile belirtir. Medeniyetlerin her biri sosyo-ekonomik hayatın ortaya koyduğu sorunlar için bir orijinal çözümler bütünü arz eder. Batı medeniyetinin taşıyıcısı olan antroposentrik liberalist girişimci tipinin, batı medeniyetini oluşturan kültür ve zihniyet dünyasından ve özellikle pozitivizm düşüncesinden bağımsız olarak ele alınması eksik ve yanlış bulgulara yol açacaktır. Antroposentrik liberalist girişimcinin zihniyet dünyasının oluşumu ve bilgiyi algılama şeklini incelememiz eksik ve yanlış bulguları gidermek açısından önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

When we examine the societies, we can see that the perception of world and knowledge can be provide with the i

Keywords