MODERNİZM ve CUMHURİYET’İN MODERNLEŞTİRME PROJESİ OLARAK KEMALİZM

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 383-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’nın yıkılma nedeni modernizm düşüncesi ve sürecinden uzak kalmasıdır. Modernizm Batı'da ortaya çıkan bir dizi ekonomik, politik ve toplumsal koşulun bir araya gelmesiyle anlamlı hale gelen, akıl ve bilimin öne çıkarıldığı bir bütünselliktir. Modern terimi burada hem modernizm düşüncesi hem de çağdaşlığı vurgulamaktadır. Kemalizm de bu anlamda bir Doğu toplumunun modernleştirilmesi projesi durumundadır. Ancak Türkiye, Batı’daki modernizm düşüncesinden ve modernleşmenin süreçlerinden uzak kaldığından, yaşanan modernleşme de doğal olmaktan uzak, modernizmin görünürdeki sonuçlarına odaklanılan bir empoze olmuştur. Kemalizm bu bakımdan devletin ve toplumun yeniden inşasında bir ulus ve devlet düşüncesiyle yoğurulmuş, yakın zamana ilişkin deneyim ve travmaların etkilerini taşıyan bir doktrin, bir kurucu paradigmadır. Çalışmamızın amacı öncelikle modernizm ve ulus-devleti açıklamak, devamında ise Devrimin özünü teşkil eden modernleştirici ideoloji olarak Kemalizmi değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

The reason for the fall of the Ottoman Empire is to keep away from modernism and modernization. Modernism is a holistic phenomenon highlighted by reason and science, which has become meaningful when a combination of economic, political and social conditions emerged in the West. The modern term emphasizes both modernism and modernity here. Kemalism is also the project of modernisation of an Eastern society in this sense. However, since Turkey is far from modern thought and the processes of modernization in the West, living modernization is an imposition focused on the outcome of modernism, which is far from natural. In this aspect Kemalism is a doctrine, a constituent paradigm, that is carried on by the thought of a nation and state in the re-construction of the state and society, bearing the effects of recent experiences and traumas. The aim of our work is primarily to explain modernism and the nation-state, and then to evaluate Kemalism as the modernizing ideology that constitutes the core of the Revolution.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics