MODERNİZM ve CUMHURİYET’İN MODERNLEŞTİRME PROJESİ OLARAK KEMALİZM
MODERNISM and KEMALİZM AS A MODERNISATION PROJECT OF THE REBUPLIC

Author : Ergin ULUSOY
Number of pages : 383-402

Abstract

Osmanlı’nın yıkılma nedeni modernizm düşüncesi ve sürecinden uzak kalmasıdır. Modernizm Batı'da ortaya çıkan bir dizi ekonomik, politik ve toplumsal koşulun bir araya gelmesiyle anlamlı hale gelen, akıl ve bilimin öne çıkarıldığı bir bütünselliktir. Modern terimi burada hem modernizm düşüncesi hem de çağdaşlığı vurgulamaktadır. Kemalizm de bu anlamda bir Doğu toplumunun modernleştirilmesi projesi durumundadır. Ancak Türkiye, Batı’daki modernizm düşüncesinden ve modernleşmenin süreçlerinden uzak kaldığından, yaşanan modernleşme de doğal olmaktan uzak, modernizmin görünürdeki sonuçlarına odaklanılan bir empoze olmuştur. Kemalizm bu bakımdan devletin ve toplumun yeniden inşasında bir ulus ve devlet düşüncesiyle yoğurulmuş, yakın zamana ilişkin deneyim ve travmaların etkilerini taşıyan bir doktrin, bir kurucu paradigmadır. Çalışmamızın amacı öncelikle modernizm ve ulus-devleti açıklamak, devamında ise Devrimin özünü teşkil eden modernleştirici ideoloji olarak Kemalizmi değerlendirmektir.

Keywords

Kemalizm, Merkez-Çevre, Demokrasi, Ulus, Homojenizasyon, Ötekileştirme

Read: 1,064

Download: 531