BAZI ÇOCUKLAR KİTAP OKUMAYI NEDEN SEVMEZ?
WHY SOME CHILDREN DO NOT LIKE TO READ BOOKS?

Author : Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI -- Mustafa YILDIZ - Elçin AYAZ - Songül AKLAR
Number of pages : 507-524

Abstract

Bu araştırmada kitap okumayı sevmeyen ilkokul öğrencilerinin kitap okumayı sevmeme nedenlerini anlamaya çalışmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kitap okumayı sevmeyen beş ilkokul öğrencisi ve onların velileri ile görüşmeler yapılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmacılar tarafından öğrencilere ve velilerine sorulmak üzere beşer soruluk yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Katılımcıları seçerken her bir öğrencinin sınıf öğretmeni ile görüşülmüş olup öğrencilerinin kitap okumayı sevmediklerine dair beyan şartı aranmıştır. Görüşmeler her bir öğrenci ve veli ile birebir olarak yapılmış olup araştırmacılar tarafından ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Verilerin deşifresi yapıldıktan sonra benzer kavramlar kod listesine yazılmış, ilgi çeken örüntü terimleri ise ayrı bir belgeye kaydedilmiştir. Kavramlar birbirleri ile ilişkilendirilerek kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Bulgular öğrenci ve veli olarak iki ayrı bölümde sunulmuştur. Öğrenci bölümünde bulgular, kitap, beklenti, ortam, boş zaman, kaçınma ve duygu başlıkları altında değerlendirilmiştir. Öğrenciler uzun yazılı kitapları sevmediklerini belirtirlerken, öğrencilerden sadece birinin evinde kitaplık olması ve hiçbir öğrencinin evinde okuma saati yapılmaması dikkat çeken bulgular arasındadır. Öğrenciler boş zamanlarında en çok televizyon izleyip oyun oynadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin tamamı kitap okumayı sıkıcı bulmuşlardır. Veli bölümünde ise bulgular, kitap okuma ve çocuk başlıkları altında değerlendirilmiştir. Veliler çoğunlukla kitap okumanın önemine değinerek bireylerin kitap okuyarak kendini geliştirebileceklerini ifade etmişlerdir. Velilerin çoğunluğu çocuklarının kitap okumaya ilgisini arttırmak için tavsiyelerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca velilerin tamamı çocuklarının kitap okumasını yetersiz bulurken yalnızca iki velinin evlerine kitaplık kurduğu ve model olduğu belirlenmiştir. Velilerin çoğunluğu sadece ödev olduğu için çocuklarının kitap okuduğunu belirtirken, çocuklarının okuma davranışı sürecinde çabuk sıkıldıklarını, dikkatlerinin dağıldığını ve kitabı yarım bıraktıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma bulgularından hareketle, velilerin ve öğretmenlerin çocuklara çok az model oldukları, evde beraber kitap okuma faaliyetinin yapılmadığı, ev ve okul dışı kitap okumaya yönelik çok az aktivite yapıldığı görülmüştür. Akşamları her evde çocuk yatana kadar televizyonun açık olması çocuğun kitap okuma alışkanlığı edinmesine engel olacağı araştırmanın diğer bir sonucudur.

Keywords

Kitap Okuma, Okuma Alışkanlığı, İlkokul Öğrencileri, Veli Görüşleri

Read: 664

Download: 214