BAZI ÇOCUKLAR KİTAP OKUMAYI NEDEN SEVMEZ?

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Türkçe Öğretimi
Number of pages: 507-524
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada kitap okumayı sevmeyen ilkokul öğrencilerinin kitap okumayı sevmeme nedenlerini anlamaya çalışmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kitap okumayı sevmeyen beş ilkokul öğrencisi ve onların velileri ile görüşmeler yapılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmacılar tarafından öğrencilere ve velilerine sorulmak üzere beşer soruluk yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Katılımcıları seçerken her bir öğrencinin sınıf öğretmeni ile görüşülmüş olup öğrencilerinin kitap okumayı sevmediklerine dair beyan şartı aranmıştır. Görüşmeler her bir öğrenci ve veli ile birebir olarak yapılmış olup araştırmacılar tarafından ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Verilerin deşifresi yapıldıktan sonra benzer kavramlar kod listesine yazılmış, ilgi çeken örüntü terimleri ise ayrı bir belgeye kaydedilmiştir. Kavramlar birbirleri ile ilişkilendirilerek kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Bulgular öğrenci ve veli olarak iki ayrı bölümde sunulmuştur. Öğrenci bölümünde bulgular, kitap, beklenti, ortam, boş zaman, kaçınma ve duygu başlıkları altında değerlendirilmiştir. Öğrenciler uzun yazılı kitapları sevmediklerini belirtirlerken, öğrencilerden sadece birinin evinde kitaplık olması ve hiçbir öğrencinin evinde okuma saati yapılmaması dikkat çeken bulgular arasındadır. Öğrenciler boş zamanlarında en çok televizyon izleyip oyun oynadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin tamamı kitap okumayı sıkıcı bulmuşlardır. Veli bölümünde ise bulgular, kitap okuma ve çocuk başlıkları altında değerlendirilmiştir. Veliler çoğunlukla kitap okumanın önemine değinerek bireylerin kitap okuyarak kendini geliştirebileceklerini ifade etmişlerdir. Velilerin çoğunluğu çocuklarının kitap okumaya ilgisini arttırmak için tavsiyelerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca velilerin tamamı çocuklarının kitap okumasını yetersiz bulurken yalnızca iki velinin evlerine kitaplık kurduğu ve model olduğu belirlenmiştir. Velilerin çoğunluğu sadece ödev olduğu için çocuklarının kitap okuduğunu belirtirken, çocuklarının okuma davranışı sürecinde çabuk sıkıldıklarını, dikkatlerinin dağıldığını ve kitabı yarım bıraktıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma bulgularından hareketle, velilerin ve öğretmenlerin çocuklara çok az model oldukları, evde beraber kitap okuma faaliyetinin yapılmadığı, ev ve okul dışı kitap okumaya yönelik çok az aktivite yapıldığı görülmüştür. Akşamları her evde çocuk yatana kadar televizyonun açık olması çocuğun kitap okuma alışkanlığı edinmesine engel olacağı araştırmanın diğer bir sonucudur.

Keywords

Abstract

The aim of this research that to understanding why some primary students do not like to read books. In line with this purpose, interviews were conducted with five students who do not like to read books and their parents. In collecting the data from semi-structured interview technique was used. Five semi-structured interview questions were prepared by researchers to be asked each of students and their parents. When selecting participants, researchers met with the classroom teachers who must declare their students do not like to read books. Interviews were conducted in one session with each student and their parents. Also interviews were recorded using the voice recorders by the researchers. After the data is written to the transcript made similar concept code list. Concepts were created categories and themes by associating with each other. Results are presented in two separate parts as students and parents. In the part of students, findings were presented under the title of books, expectations, environment, leisure time, avoidance and emotion. There are salient findings that children do not like books with long text and only one child has a library in his\her house. In addition, the students stated that they play game and watch TV in their leisure time. Furthermore, students stated that books are boring. In the part of parents, findings were presented under the title of reading book and children. Parents mostly stated that reading book is very important and people can improve self-development by reading book. The majority of parents give advice to their children to increase the children’s interest in reading. In addition when parents of all children find their children’s reading inadequate, only two parents founded the library in their house and to be model to their children. Mostly parents stated that their children read a book as a homework and when their children read a book they quickly get bored, distraction and leave reading undone. Based on the research findings that parents and classroom teachers inadequate model in reading. Also there were very little reading activities in home and outdoor. Other research finding is that the TV is turned on in the evening leads to failure to obtain reading habit.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics