SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK İÇİN AKILLI MALZEMELERİN POTANSİYELİ
POTENTIAL OF SMART MATERIALS FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE

Author : Elif SÜYÜK MAKAKLI
Number of pages : 267-275

Abstract

Global enerji tüketimi ve karbon emisyonu gibi konulara ait duyarlılığın giderek arttığı günümüz dünyasında enerji etkin ve sürdürülebilir yapı tasarımı bir zorunluluk olmaktadır. Bu çalışma, sürdürülebilir gelecek tasarımı için etkisi çok güçlü ve önemli olan akıllı malzemeleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Akıllı malzemeler çeşitli mimarlık ihtiyaçları için farklı ve önemli çözümler sunmaktadır. Akıllı malzemeler genel olarak özel görevleri yerine getiren mühendislik malzemeleri olarak tanımlanabilirler. Bu malzemelerin bir veya daha fazla özellikleri ısı, nem, elektrik v.b. dış uyaranlar tarafından değiştirilebilir. Akıllı malzemelerin temel türleri birçok diğer malzeme ile birlikte kullanılır. Diğer malzemeler ile birlikte; cihazlar, bileşenler, montaj ve sistemler üretilebilir. Bir malzeme tek başına birçok talebe cevap vermediğinden yapı tasarımı bağlamında bu malzemeleri kullanabilmek için karmaşık fonksiyonlar gereklidir. Malzemelerin potansiyelleri mimarlar tarafından farkedilmiş olan bu malzemeler, geliştirilmiş özellikleri ile gelecekte de projelerin kaçınılmaz unsurları olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda mimarlık alanına zengin miktarda ve özel olarak belirli amaçlar için tasarlanmış enerji atkin akıllı malzeme sunma olasılığı olan nanaoteknolojinin potansiyelini anlatmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Akıllı Malzemeler, Nanoteknoloji, Sürdürülebilir Mimarlık

Read: 685

Download: 228