HUY KALIPLARI VE MESLEK SEÇİMİ: ANALİTİK YORDAMA

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 57-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin temel amacı bireyin gizil güçlerini ortaya çıkarmak ve bu bağlamda onun hangi öğrenmelere yatkın olduğunu tespit etmektir. Bloom ve arkadaşları (1969) tarafından öğrenme taksonomisi sınıflandırılmıştır. Bu yaklaşıma göre, bir derste öğretmenin doğrudan ilişkili olduğu özel hedefler üç alanda sınıflandırılmıştır (Yelken, Konakman, 2015).Öğrenme öğretme sürecinde bilişsel, duyuşsal, psikomotor dersler yardımı ile bireydeki (çocuktaki) var olan gizil güçler ortaya çıkarılarak çocuğun hangi öğrenmelere yatkın olduğunun tespiti, çocuğu gelecekteki meslek seçimine yönlendirmede önemli bir taksonomiyi oluşturur. Bireyin almış olduğu eğitim ve gizil güçlerinin ortaya çıkarılması, deneyimleri, ilgileri, kişiliği iş seçimini etkileyen en önemli etkenlerdendir. Burada temel etkenler; zeka, beceri, huy, motivasyondur. Bireylerin yaşamlarını belirleyecek önemli kararlardan biri olan meslek seçiminde doğru ve isabetli bir karar verebilmek bireyin mutluluğuna doğrudan etki edebilir. Bu nedenle bireyin sevdiği, yapabildiği, istediği ve kişiye uygun olan mesleği seçmesi büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte bireyin kendisine uygun olmayan bir meslek seçtiğinde; verimsiz bir çalışma hayatı, mutsuz bir iş hayatı ve aile hayatının oluşabileceği, bununda toplumda mutsuz insan, mutsuz aile, verimli olmayan iş hayatı gibi unsurları ve psikolojik, sosyal, ekonomik kazanımlardan yoksun bir toplum oluşturabilir. Bu yüzden huy kalıplarına göre meslek seçiminin önemini vurgu yapan bir çalışma amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Basic purpose of education is to be found out hidden powers of the i

Keywords