YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ESTETİK DEĞERİN MÜŞTERİLERİN ESTETİK DENEYİMLERİNE VE TEKRAR ZİYARETLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF AESTHETIC VALUE IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES ON THE AESTHETIC EXPERIENCES AND REVISIT INTENTIONS OF CUSTOMERS

Author : Çağrı SÜRÜCÜ -- Aydan BEKAR
Number of pages : 373-388

Abstract

Bu araştırmada, yiyecek içecek işletmelerinde estetik değerin müşterilerin estetik deneyimlerine ve tekrar ziyaretlerine etkisi incelenmiştir. Kurulan araştırma modeline göre öncelikle restoranın estetik değer bileşenleri belirlenerek, estetik değerin estetik deneyime etkisi incelenmiştir. Daha sonra estetik değerin ve estetik deneyimin müşterilerin restoranı tekrar ziyaretine etkisi belirlenen hipotezler doğrultusunda test edilmiştir. Çalışma Muğla merkez ilçe ile Milas, Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli lüks restoranlarda, 1. sınıf ve 2. sınıf restoranlarda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde mutlak ve yüzde değer, faktör analizi, basit ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre restoranların estetik değeri ile müşterilerin estetik deneyimleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu; estetik değer ve estetik deneyimin olumlu olmasıyla müşterilerin tekrar ziyaret etme niyetinin de arttığı belirlenmiştir. Buna göre restoranlarda tüketicilerin algı ve duygu durumu üzerinde etkili olduğu bilinen renk, ışık ve objeler gibi ayrıntılar estetik şekilde kullanılarak müşterilerin olumlu estetik deneyim kazanmaları sağlanabilir. Böylece müşterilerin işletmeyi tekrar ziyaret etmeleri sağlanarak, işletmeye rekabet avantajı kazandırılabilir.

Keywords

Estetik Değer, Estetik Deneyim, Tekrar Ziyaret, Yiyecek İçecek İşletmesi

Read: 730

Download: 225