TÜRKİYE’DE 2015 YILINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE 2014 YILI VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi
Number of pages: 277-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş kazası sıklığının düzeyi ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birisidir. Ülkemizde iş kazası sıklık oranı çok yüksektir. Alınan önlemler ve kayıtların doğru ve güvenilir tutulmasındaki düzeltmeler ile bazı adımlar atılmış olsa da ülkemiz bu konuda hala gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Bu çalışmanın amacı 2015 SGK Yıllıkları Raporları’nı inceleyerek iş kazalarına bağlı verileri incelemektir. Araştırmanın kapsamına 2014 ve 2015 yılında görülen iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazasına bağlı ölümler alınmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 2014 ve 2015 yılında en fazla iş kazası geçirenler 26-35 yaş arası erkekler olurken, meslek hastalığı ise en fazla 36-45 yaşındaki erkeler arasında görülmüştür. İş kazaları aylara göre incelendiğinde iki yıl için de birbirine yakın oranlara rastlanırken, iş kazasına bağlı ölümler 2014 Mayıs ayında Soma maden faciası dolayısı ile daha yüksek çıkmıştır. Mesleklere göre iş kazaları incelendiğinde en çok iş kazasının nitelik gerektirmeyen işlerde görüldüğü belirlenmiştir. Diğer en fazla iş kazası görülen meslek grubu ise tesis ve makine operatörleri ve montajcılardır. Sanayi işletmelerinde yer alan bu grup da en çok iş kazası geçiren meslek gruplarındandır. Bir diğer iş kazası sıklığı yüksek olan grup sanatkarlardır. 2014 ve 2015 yılları için en fazla iş kazasının 1 ay ile 1 yıl arasında çalışma tecrübesi olanlarda görüldüğü belirlenmiştir. 5 yıldan fazla iş tecrübesi olanlarda daha az iş kazası görülmektedir İş kazaları ve buna bağlı ölümleri çalışılan çevreye göre incelediğimizde en fazla iş kazasının ve ölümlerin inşaat ve sanayi (endüstri ) alanlarında meydana geldiği ve bunu maden ocakları ile taş ocaklarının izlediği görülmüştür. Kadınların en fazla iş kazası geçirdiği yerlerin sırasıyla sağlık kurumları, bürolar, eğlence alanları ve tarım alanları olduğu görülmüştür. İş kazaları ekonomik faaliyet alanlarına göre incelendiğinde ise en fazla iş kazası görülen alanlar fabrikasyon metal ürünleri, inşaat, ana metal sanayi, tekstil imalatı, gıda imalatı, ve yiyecek, içecek, otel hizmetleridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda meydana gelen maddi ve manevi kayıplar, aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük zararlara yol açmaktadır. Bu nedenle, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan nedenlerin tespit edilmesi, gereken önlemlerin alınması ve denetlenmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Occupational accident incidence is an indicator of development for all countries. Occupational accident incidence is very high in our country. Although taking measures and improvements in recording accidents diminished incidence of fatal accidents, our country is still very far from the incidences seen in developed countries. The aim of this study is to analyze data of occupational accidents by investigating statistical yearbooks regularly published by Turkish Social Security Institution. In our study we found that occupational accidents were more seen among 26-35 age group of male workers. Occupational diseases were more spread among age of 36-45 male groups. Most of fatal accidents were seen among workers who were not talented. Construction sites, opencast quarry, opencast mine, industrial sites were the most hazardous places having risk of accidents. Production, manufacturing, processing, storing excavation, construction, repair, demolition are the second hazardous works. Women had occupational accidents in tertiary activity area, office, amusement area,and health institutions in 2015 most. When work experience is regarded, most occupational accidents were seen among workers having a work experience of 1 month-1 year in 2014 and 2015. Workers having at least five year experience were more careful at work. Occupational accidents according to months were investigated. It was seen that two years data were almost the same Except 2014 May because of accident in coal mine in Soma. Occupational accidents can be reduced by paying attention to the subject and taking effective and preventive measures so it is essential that strong occupational health legislation enforcement must increase.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics