TÜRKİYE’DE 2015 YILINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE 2014 YILI VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN 2015 IN TURKEY AND COMPARING THEM WITH DATA OF 2014

Author : Rojan GÜMÜŞ
Number of pages : 277-287

Abstract

İş kazası sıklığının düzeyi ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birisidir. Ülkemizde iş kazası sıklık oranı çok yüksektir. Alınan önlemler ve kayıtların doğru ve güvenilir tutulmasındaki düzeltmeler ile bazı adımlar atılmış olsa da ülkemiz bu konuda hala gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Bu çalışmanın amacı 2015 SGK Yıllıkları Raporları’nı inceleyerek iş kazalarına bağlı verileri incelemektir. Araştırmanın kapsamına 2014 ve 2015 yılında görülen iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazasına bağlı ölümler alınmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 2014 ve 2015 yılında en fazla iş kazası geçirenler 26-35 yaş arası erkekler olurken, meslek hastalığı ise en fazla 36-45 yaşındaki erkeler arasında görülmüştür. İş kazaları aylara göre incelendiğinde iki yıl için de birbirine yakın oranlara rastlanırken, iş kazasına bağlı ölümler 2014 Mayıs ayında Soma maden faciası dolayısı ile daha yüksek çıkmıştır. Mesleklere göre iş kazaları incelendiğinde en çok iş kazasının nitelik gerektirmeyen işlerde görüldüğü belirlenmiştir. Diğer en fazla iş kazası görülen meslek grubu ise tesis ve makine operatörleri ve montajcılardır. Sanayi işletmelerinde yer alan bu grup da en çok iş kazası geçiren meslek gruplarındandır. Bir diğer iş kazası sıklığı yüksek olan grup sanatkarlardır. 2014 ve 2015 yılları için en fazla iş kazasının 1 ay ile 1 yıl arasında çalışma tecrübesi olanlarda görüldüğü belirlenmiştir. 5 yıldan fazla iş tecrübesi olanlarda daha az iş kazası görülmektedir İş kazaları ve buna bağlı ölümleri çalışılan çevreye göre incelediğimizde en fazla iş kazasının ve ölümlerin inşaat ve sanayi (endüstri ) alanlarında meydana geldiği ve bunu maden ocakları ile taş ocaklarının izlediği görülmüştür. Kadınların en fazla iş kazası geçirdiği yerlerin sırasıyla sağlık kurumları, bürolar, eğlence alanları ve tarım alanları olduğu görülmüştür. İş kazaları ekonomik faaliyet alanlarına göre incelendiğinde ise en fazla iş kazası görülen alanlar fabrikasyon metal ürünleri, inşaat, ana metal sanayi, tekstil imalatı, gıda imalatı, ve yiyecek, içecek, otel hizmetleridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda meydana gelen maddi ve manevi kayıplar, aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük zararlara yol açmaktadır. Bu nedenle, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan nedenlerin tespit edilmesi, gereken önlemlerin alınması ve denetlenmesi gerekmektedir.

Keywords

İş Kazası, Ölümler, Meslek Hastalığı, 2014, 2015,Türkiye

Read: 639

Download: 212