BİLGİSAYAR TEMELLİ TELEVİZYON PROGRAMLARI: DOĞRUSAL OLMAYAN KURGU

Author :  

Year-Number: 2017- 56
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 307-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pek çok politikacı son zamanlarda çoğulculuktan söz ediyor ancak monarşik uygulamalar yapıyor ve rejimi monarşiye dönüştürmeye çalışıyor. Bu çalışmada medyanın niteliği ele alınmış, bir yöenetim şekli olarak çoğulculuk araştırılmış, mdeya ve demokrasi arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve medyanın çoğulculuk konusundaki rolü vurgulanmıştır. Modern dünyada yönetim biçimleri büyük bir sorundur. Yeni küresel politikalara bağlı olarak baskıcı yönetimler artmakta, siyasetteki ard niyetli oyunlar çoğalmaktadır. Siyasette ve ekonomide tekelcilik egemen olmakta, toplumu oluşturan katmanlar arasındaki fark giderek açılmaktadır. Monarşi, eskisinden daha fazla yaygınlaşmaktadır. Ötekileştirme artmakta, insanlar ötekilere karşı daha çok düşmanlık beslemektedir. Demokrasi, çoğulcu bir sistemdir ve çoğulcu bir atmosferde yaşamakta ve insanlara, barış içinde yaşamaları için kendi araçlarını ve olanaklarını sağlamaktadır. Çağdaş konjonktür, demokrasi için çağdaş olanaklar ve araçlar sağlamaktadır ve çağdaş bir altyapı oluşturmaktadır. Medya bir toplumda özgürlüklerin güvencesidir ve doğru kullanıldığında, tplumdaki bütün unsurların seslerini yansıtmaktadır ve medya çoğulculuğun araçlarına dönüşmektedir. Medyayı doğru kullanma, insanlara elverişli bir demokratik ortam ve insanlar arasında iletişimi sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Many politicians speak of pluralism recently but doing monarchical practices and trying to transform regime into monarchy. In this study, character of media is handled and pluralism is investigated as a management style and relation between media and democracy is evaluated and role of media is emphasized on pluralism. Forms of administration in the modern world are a big problem. Depressive governments are increasing and political entrances are multiplying depending on the new global politics. Monopoly dominates politics and the economy and the gap between the layers that make up the society is gradually evolving. Monarchy is widespread more than past. Othering is increasing and people are more hostile to others. Democracy is system of pluralism and lives in plural atmosphere and proves its own intruments and its own occasions to live in peace. Contemporary conjuntrure proves contemporary facilities and instruments for democracy and people who believe in democracy use contemporary instruments to live in peace and accommodate contemporary conditions via instruments. Media are guarantee of freedoms in a society and when they are well used they utter voice of all components of society and media become instruments of pluralism. To use media correctly provides people available democratic ambience and provides a usable communication among people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics