TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKASI VE ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 351-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun yaşamını sürdürmek için gösterdiği çaba, insan ve çevre arasındaki kaçınılmaz etkileşim, çevre kavramının günümüzde geldiği nokta ve kazandığı önem, çevrenin ulusal boyutta olduğu kadar uluslararası boyutlarda da ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Buna ilaveten uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çevreye ilişkin birçok protokol, düzenleme ve sözleşme bu konunun önemini açıkça göstermektedir. Dolayısıyla ulusal anlamda atılacak adımlar, küresel olarak anlamlı bir bütünün oluşturulması adına da oldukça mühimdir. Çevresel farkındalığın yaratılmasında kullanılan/kullanılacak araçlar ve etkin olarak yürütülen çevre politikaları ise bu bütünlüğü sağlayacak temel yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 Haziran 1972’de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Stockholm Konferansı çevresel konulara ilişkin uluslararası politikaların dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu 113 ülkenin katılımı ile gerçekleşen bu konferans çevresel konularda genel kabul gören bir platform oluşturmayı başarmanın yanı sıra çevresel sorunlara küresel düzeyde çözüm araması gerektiğini gerçeğini de ortaya koymuştur. Ayrıca konferans sonucunda yayınlanan bildirge ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Çevre günü çevreyi koruma faaliyetlerinin arttırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi için çevre bilincinin arttırılması gibi önemli bir işlevi yürütmeye adanmıştır. Stockholm Konferansı ile başlangıç bulan çevresel anlayış, gerek ülkemizde gerekse dünya çapında giderek önem kazanmış ve daha kapsamlı ele alınan bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle çalışma içerisinde önce Türkiye’deki, ardından uluslararası çevresel uygulama, mevzuat ve sözleşmeler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The endeavor of mankind to sustain life, the inevitable interaction between man and environment, the point that the concept of environment is today, the concept of environment require to be addressed in international dimensions as well as in the national dimension. In addition, many protocols, arrangements and contracts concerning the environment at the international level clearly demonstrate the importance of this issue. Therefore, the steps to be taken in the national sense are also very important for the creation of a globally meaningful whole. The means to be used/used in creating environmental awareness and the environmental policies that are carried out effectively are the main building blocks to provide this integrity. The Stockholm Conference, organized by the United Nations on June 5, 1972, is considered to be the turning point of international policies on environmental issues. This conference, which was attended by the participation of 113 countries, including our country, has proved that it is necessary to seek a global solution to environmental problems as well as to establish a generally accepted platform for environmental issues. It was also recognized as the World Environment Day on June 5th with the declaration issued as the conclusion of the conference. The Environment Day is dedicated to carrying out an important function, such as increasing environmental protection activities and increasing environmental awareness to improve environmental quality. The environmental conception that starts with the Stockholm Conference has become an increasingly important and more comprehensive topic in our country and around the world. For this reason, examined first in Turkey, followed by international environmental practices, legislation and contracts in study.

Keywords