TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKASI VE ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ
ENVIRONMENTAL POLICY IN TURKEY AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS

Author : Bahar TÜRK -- Aysel ERCİŞ
Number of pages : 351-362

Abstract

İnsanoğlunun yaşamını sürdürmek için gösterdiği çaba, insan ve çevre arasındaki kaçınılmaz etkileşim, çevre kavramının günümüzde geldiği nokta ve kazandığı önem, çevrenin ulusal boyutta olduğu kadar uluslararası boyutlarda da ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Buna ilaveten uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çevreye ilişkin birçok protokol, düzenleme ve sözleşme bu konunun önemini açıkça göstermektedir. Dolayısıyla ulusal anlamda atılacak adımlar, küresel olarak anlamlı bir bütünün oluşturulması adına da oldukça mühimdir. Çevresel farkındalığın yaratılmasında kullanılan/kullanılacak araçlar ve etkin olarak yürütülen çevre politikaları ise bu bütünlüğü sağlayacak temel yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 Haziran 1972’de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Stockholm Konferansı çevresel konulara ilişkin uluslararası politikaların dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu 113 ülkenin katılımı ile gerçekleşen bu konferans çevresel konularda genel kabul gören bir platform oluşturmayı başarmanın yanı sıra çevresel sorunlara küresel düzeyde çözüm araması gerektiğini gerçeğini de ortaya koymuştur. Ayrıca konferans sonucunda yayınlanan bildirge ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Çevre günü çevreyi koruma faaliyetlerinin arttırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi için çevre bilincinin arttırılması gibi önemli bir işlevi yürütmeye adanmıştır. Stockholm Konferansı ile başlangıç bulan çevresel anlayış, gerek ülkemizde gerekse dünya çapında giderek önem kazanmış ve daha kapsamlı ele alınan bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle çalışma içerisinde önce Türkiye’deki, ardından uluslararası çevresel uygulama, mevzuat ve sözleşmeler incelenmiştir.

Keywords

Çevre, Çevre Politikası, Türkiye'de Çevre Politikaları, Çevresel Düzenlemeler, Uluslararası Çevre Sözleşmeleri

Read: 702

Download: 237