FORMASYON EĞİTİMLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİNE VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Görsel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 195-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel sanatlar öğretmenliği için sanat alan eğitimi yanında pedagojik formasyon eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin amacı öğretmen yetiştirmektir. Ancak görsel sanatlar alanındaki öğretmen açığı ya da farklı gerekçelerden Yüksek Öğretim Kurulu, çeşitli fakültelerin üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim gören ya da mezun olan öğrencilerine pedagojik formasyon eğitimi vermenin yolunu açmıştır. Böylece Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ya da mezunları pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen adayı olma imkanına kavuşmuşlardır. Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi programına devam eden görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanat eğitimine ve meslek olarak görsel sanatlar öğretmenliğine yönelik görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Nitel olan araştırmanın çalışma grubu pedagojik formasyon eğitimi almakta olan otuz dokuz öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmayla, öğretmen adaylarının sanat eğitimine, pedagojik formasyon eğitimine ve meslek olarak görsel sanatlar öğretmenliğe ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Buna göre; güzel sanatlar fakültesi resim bölümü sanat alan eğitimini eğitim fakültesi resim-iş eğitimi ise öğretmenlik eğitimini nitelikli olarak verdiği, her iki fakültenin de sanat alan eğitimi vererek sanat alanı için uzman elemanlar yetiştirdiği belirtilmiştir. Pedagojik formasyon eğitiminin önemli ve gerekli olduğunu belirten aday öğretmenlerin yanında, az da olsa bu eğitimi belge amaçlı aldıklarını belirten görüşler de bulunmaktadır. Öğretmenlik mesleğini yol gösterme olarak gören aday öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin toplum içinde hak ettiği saygınlığı kazanması ve görsel sanatlar öğretmen atamalarının yapılması gibi beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of the Faculties of Education giving pedagogical formation as well as the field of art education is to educate teacher for visual arts teaching. However, because of the teacher shortage in the field of visual arts or of different reasons, the Council of Higher Education paved the way for giving pedagogical formation education for its students who are in the second and third year of study and who are graduate. Thus, the students or graduates of the Faculty of Fine Arts obtained an opportunity to be a teacher candidate by having pedagogical formation training. In this study, it is aimed to reveal opinions of teacher candidates of visual arts attending the program of pedagogical formation training towards the art education and visual arts teaching as a profession. Working group of qualitative research consists of thirty-nine teacher candidates who are receiving pedagogical formation training. Interview form consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. Opinions of teacher candidate related to art and pedagogical formation training and related to teaching as a profession has been suggested. Accordingly, it is specified that education of arts area in the faculty of fine arts was provided qualitatively and educated expert staff for the art area. It is also specified that the faculty of education provides the education for art area as well as training teacher. Even a little, there are teacher candidates stating that their opinions that they received pedagogical formation just for certification as well as those mentioning that the pedagogical formation training is important and necessary. Teacher candidates stated that they regarded teaching profession as to be a leader and to guide and their expectations were to be appointed and to earn respect for teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics