TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 493-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda organik tarım hem dünyada hem de ülkemizde her geçen gün daha çok yapılmakta ve dünya organik gıda pazarı da giderek büyümektedir. Ülkemizde organik ürün üretimimizin çok büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve iç talep de giderek büyümektedir. Organik üretim için çok uygun ekolojik şartlara sahip bir coğrafyada bulunmamıza rağmen dünya organik gıda pazarındaki payımız maalesef çok düşüktür. Organik tarım dünyada hızla yayılmakta ve global organik gıda pazarı da giderek büyümektedir (Demiryürek, 2011: 27). Türkiye, organik tarımını ihracat potansiyeline dayalı olarak geliştiren ülkelere tipik bir örnektir. Organik ürün üretimimizin çok büyük bir bölümü Avrupa birliği pazarına ihraç edilmektedir ve iç pazarımız da giderek büyümektedir. Bu çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine göre organik ürünleri algılamalarında farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışacaktır. Bu amaçla, Kırşehir ilinde 420 katılımcıya anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare analizi ve bazı tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde; katılımcıların demografik özelliklerine göre organik ürün ile ilgili değişkenleri algılama düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını araştırmak için yapılan ki-kare (?2) analizi sonucunda organik ürünlere yönelik cinsiyet (çevreye duyarlılık ve kalite standartlarına uygunluk), medeni durum (yüksek verimlilik, kalori ve besin değeri, lezzet, görünüm ve fiyat), eğitim durumu (sağlık, kalite standartlarına uygunluk, üretim ve son kullanma tarihi, besin değeri) ve gelire göre (kalite standartlarına uygunluk, damak tadına uygunluk, görünüm) farklılıklar bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In the 21. St century, organic agriculture has been done more day by day both in the World and in our country and World organic food market is gradually growing. In our country, most of our organic products are exported and domestic demand is growing gradually. Although we have a suitable ecologic geography, our part in World organic food market is unfortunately low. This study aims to examine whether there is any difference in the perceptions of the participants towards organic products according to their demografic characteristics. For this purpose, a questionnaire was applied to 420 participants in Kırşehir province. Ki-Square analysis and descriptive statistics were used to evaluate the data. The organic product market is growing rapidly worldwide and global organic food market has been growing more and more. Turkey is a typical case among developing countries for the development of organic agriculture based on export potential. Most of the current organic production is exported mainly to the EU countries and the domestic market has been growing (Demiryürek, 2011: 27). The results indicate perceptual differences regarding the organic products according to gender (sensitivity to environment and conformity to quality standarts), marital status (high efficiency, calory, nutritional value, taste, appearance, price), educational status (health, conformity to quality standarts, production and expiration date, nutritional value) and income (conformity to quality standarts, taste, appearance).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics