TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR UYGULAMA
CONSUMERS’ EVALUATION OF ORGANIC PRUDUCTS ACCORDING TO THEIR DEMOGRAFIC CHARECTERISTICS: AN APPLICATION IN KIRŞEHİR PROVINCE

Author : Halil Özcan ÖZDEMİR -- Neşe ACAR - Bülent ÇİZMECİ - Recep KAHVECİOĞLU
Number of pages : 493-505

Abstract

21. yüzyılda organik tarım hem dünyada hem de ülkemizde her geçen gün daha çok yapılmakta ve dünya organik gıda pazarı da giderek büyümektedir. Ülkemizde organik ürün üretimimizin çok büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve iç talep de giderek büyümektedir. Organik üretim için çok uygun ekolojik şartlara sahip bir coğrafyada bulunmamıza rağmen dünya organik gıda pazarındaki payımız maalesef çok düşüktür. Organik tarım dünyada hızla yayılmakta ve global organik gıda pazarı da giderek büyümektedir (Demiryürek, 2011: 27). Türkiye, organik tarımını ihracat potansiyeline dayalı olarak geliştiren ülkelere tipik bir örnektir. Organik ürün üretimimizin çok büyük bir bölümü Avrupa birliği pazarına ihraç edilmektedir ve iç pazarımız da giderek büyümektedir. Bu çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine göre organik ürünleri algılamalarında farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışacaktır. Bu amaçla, Kırşehir ilinde 420 katılımcıya anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare analizi ve bazı tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde; katılımcıların demografik özelliklerine göre organik ürün ile ilgili değişkenleri algılama düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını araştırmak için yapılan ki-kare (?2) analizi sonucunda organik ürünlere yönelik cinsiyet (çevreye duyarlılık ve kalite standartlarına uygunluk), medeni durum (yüksek verimlilik, kalori ve besin değeri, lezzet, görünüm ve fiyat), eğitim durumu (sağlık, kalite standartlarına uygunluk, üretim ve son kullanma tarihi, besin değeri) ve gelire göre (kalite standartlarına uygunluk, damak tadına uygunluk, görünüm) farklılıklar bulunmuştur.

Keywords

Organik Ürün, Organik Pazarlama, Perakende Satış, Tüketici Davranışı, Organik Yiyecek Endüstrisi

Read: 738

Download: 227