GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BİR KAVRAM: MELEK YATIRIM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Author:

Year-Number: 2017- 55
Number of pages: 329-341
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Melek Yatırım; girişim deneyimine sahip yatırımcıların, kendi sermaye ve bilgi birikimine göre yapmış oldukları, ortaklık içeren finansman kaynağıdır. Bu yatırımı yapan kişi melek yatırımcı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde bu konuya yönelik 2013 yılından itibaren düzenlemeler yapılmış, Hazine Müsteşarlığı tarafından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte melek yatırım yaygınlaşmaya başlamıştır. Yürürlüğe giren yönetmelik ile yetki Hazine Müsteşarlığı’na verilmiştir. Melek yatırımcıların yapmış oldukları yatırımlara yönelik teşvik amaçlı yasal düzenlemeler yapılmış, yönetmelikte raporlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları esas alınması ve denetimi hakkında bilgilere değinilmiştir. Melek yatırımcılar, bilgi birikimine sahip mali işler, danışmanlık, endüstri gibi alanlardan gelen kişilerdir. Melek yatırımcılar bağımsız ya da birleşerek grup olarak hareket edebilmektedirler. Melek yatırımlarda vergi desteği gibi bazı desteklerden faydalanabilmesi için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip olmalıdırlar. Bu lisansa, yüksek gelir veya servete sahip olan yatırımcılar ya da tecrübeli yatırımcılar sahip olabilirler. Alınan lisans yönetmelikte verilen süre için geçerli olup, süresi dolan lisanslar için yenileme talebi ile süre uzatılabilmektedir. Bu çalışma ile girişimcilikte yeni bir kavram olan melek yatırımlar ve muhasebe işlemleri ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, melek yatırımcılar ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin neler olduğunu, günümüzde ne derece yaygın olduğunu ve yapılan mali nitelikteki işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin bilgiler sunmaktır. Bu sebeple çalışmada; melek yatırım kavramına, melek yatırımcıların özelliklerine, yatırım nedenlerine yer verilmiş, melek yatırımcılar ile ilgili vergisel avantajlar, değerleme yöntemleri ele alınmış, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ile ilgili örneklere yer verilerek öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Angel investment is a partnership-funded source of investor experience, based on their own capital and knowledge. The person who makes this investment is defined as an angel investor. Regulations have been made since 2013 for the subject in our country. The "Regulation on I

Keywords