ÇOCUKLARA DEĞER AKTARIMININ ÖNEMİ
THE SIGNIFICANCE OF VALUE TRANSFER TO CHILDREN

Author : Raşit KOÇ -- Hakkı AKDOĞAN
Number of pages : 1-16

Abstract

İnsanlar sosyal bir canlı olarak yaratılmışlardır. Sosyal varlık olmanın bir gereği diğer insanlarla beraber yaşamaktır. İnsanların toplum içinde yaşamaları, diğer insanlarla sosyal ilişkiler kurmaları, onlara bir takım yetkiler sağlarken, bazı sorumluluklar da getirir. Bu yetki ve sorumlulukları sağlıklı bir şekilde kullanamayan bireyler ise toplumsal kargaşaya neden olur. Bireylerin bu yetki ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde kullanmaları ailede, okulda ve toplumda alacakları eğitim ve öğretime bağlıdır. Çocuğun aileyle başlayan eğitim ortamı okulla devam eder. Ailede aile bireylerinden, okulda öğretmenleri ve arkadaşlarından öğrendikleri ve gördükleriyle kişiliği şekillenir. Bu nedenle evde anne, baba; okulda öğretmenler iyi bir model olmalıdır. Çocuklarımızdan bizden görmedikleri sevgi ve saygının, güzel davranışların beklenemeyeceğinin bilinmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, çocuklar sizin onlara söylediklerinizden ziyade sizin yaptıklarınızla ilgilidirler. Çocuğun iyi yetişmiş bir birey olabilmesi için ona verilecek iyi bir eğitim kadar aldığı eğitimi toplumsal hataya doğru yansıtabilmesine katkı sağlayacak olan değerlerin de öğretilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde, çocuğun gelişen teknolojinin imkânları ile hiçbir sosyal süzgeçten geçmeden rahatlıkla ulaşabildiği dünyadaki olumsuz örneklerden etkilenme ihtimali yüksek olacaktır. Bunu engellemek için çocuğun içindeki potansiyel doğrultusunda eğitime tabi tutulması gerekir. Geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelen insan, kendinden önceki insanlar tarafından hazırlanan bir dünyada ve ortamda kendini bulmakta, böylece diğer insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Kendinden öncekilerin oluşturduğu bir toplum ve kültür içinde büyümekte, gelişmekte, eğitilmekte ve kendini geliştirmektedir. Topluma yön veren değerleri tanımakta ve bu değerler bağlamında toplumsal ilişkilerini şekillendirmektedir. Bu çalışmada toplumsal hayatın önemli bir unsuru olan değerlerin çocuklara aktarılmasının önemi ve değerlerin çocukların kişilik ve kimlik gelişimine olan katkısı üzerinde durulacaktır.

Keywords

Değer Aktarımı, Çocuk, Eğitim, Kişilik Gelişimi, Sosyallik

Read: 1,307

Download: 453