ÇOCUKLARA DEĞER AKTARIMININ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar sosyal bir canlı olarak yaratılmışlardır. Sosyal varlık olmanın bir gereği diğer insanlarla beraber yaşamaktır. İnsanların toplum içinde yaşamaları, diğer insanlarla sosyal ilişkiler kurmaları, onlara bir takım yetkiler sağlarken, bazı sorumluluklar da getirir. Bu yetki ve sorumlulukları sağlıklı bir şekilde kullanamayan bireyler ise toplumsal kargaşaya neden olur. Bireylerin bu yetki ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde kullanmaları ailede, okulda ve toplumda alacakları eğitim ve öğretime bağlıdır. Çocuğun aileyle başlayan eğitim ortamı okulla devam eder. Ailede aile bireylerinden, okulda öğretmenleri ve arkadaşlarından öğrendikleri ve gördükleriyle kişiliği şekillenir. Bu nedenle evde anne, baba; okulda öğretmenler iyi bir model olmalıdır. Çocuklarımızdan bizden görmedikleri sevgi ve saygının, güzel davranışların beklenemeyeceğinin bilinmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, çocuklar sizin onlara söylediklerinizden ziyade sizin yaptıklarınızla ilgilidirler. Çocuğun iyi yetişmiş bir birey olabilmesi için ona verilecek iyi bir eğitim kadar aldığı eğitimi toplumsal hataya doğru yansıtabilmesine katkı sağlayacak olan değerlerin de öğretilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde, çocuğun gelişen teknolojinin imkânları ile hiçbir sosyal süzgeçten geçmeden rahatlıkla ulaşabildiği dünyadaki olumsuz örneklerden etkilenme ihtimali yüksek olacaktır. Bunu engellemek için çocuğun içindeki potansiyel doğrultusunda eğitime tabi tutulması gerekir. Geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelen insan, kendinden önceki insanlar tarafından hazırlanan bir dünyada ve ortamda kendini bulmakta, böylece diğer insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Kendinden öncekilerin oluşturduğu bir toplum ve kültür içinde büyümekte, gelişmekte, eğitilmekte ve kendini geliştirmektedir. Topluma yön veren değerleri tanımakta ve bu değerler bağlamında toplumsal ilişkilerini şekillendirmektedir. Bu çalışmada toplumsal hayatın önemli bir unsuru olan değerlerin çocuklara aktarılmasının önemi ve değerlerin çocukların kişilik ve kimlik gelişimine olan katkısı üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Contemporary individuals experience their lives by utilizing several utilities provided by technological innovations and scientific advances. Almost every day, a new innovation or invention is introduced. All these developments, innovations, and advances in the field of information and technology facilitate the lives of individuals, however also introduce certain problems and decay in values in private lives. One of such problems is the adoption of a self-centered, individual lifestyle via introversion and isolation from the society. Our children open their eyes to a life that only includes what modern life provides without an awareness about their cultural heritage, and they consider that the life only includes the life in the virtual world. This approach and the rapid changes in lifestyles forced families, educators, and all those interested in social affairs to attempt to transfer the values, which are the cornerstones of the culture and belief system, to future generations. In this context, in recent years, "education of values" became an important topic in the field of education both globally and in Turkey. It became inevitable to include own values and universal values while restructuring the educational programs. The present study focused on the importance of transferring values, which are a significant element in social life, to children and the contribution of values to the development of the personality and identity of the children.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics