AMERİKAN MODERNİZMİ VE WALLACE STEVENS’IN ŞİİRİ
AMERICAN MODERNISM AND WALLACE STEVENS’S POETRY

Author : Erdinç DURMUŞ
Number of pages : 343-349

Abstract

Yirminci yüz yılın ilk yıllarında çok sayıda bilim adamının tartışmalarından kaynaklanan dikkate değer bir eleştirel ve edebi taşkınlık yaşanıyordu ki bu coşkulu tartışmaların temel konusu ya modernist estetiğin doğası ya da bu estetiğin tanımı hakkındaydı. Gerçekte modernist estetik anlayışının ne olduğunu aydınlığa kavuşturmaya çalışan bir çok ses yükseliyordu. Akılda tutulması gereken şey, Amerikan Edebiyatında modernizmin türü, aslında o zamanlar Amerikalı yazarlar tarafından yaratılan yepyeni bir hareket değildi. Modernizmin başlangıç noktası Avrupa'dır ve hareketin yaratıcıları ya da önde gelen figürleri Avrupalı sanatçılardır. Bütün yazarların mücadeleleri ve gayretleri modern edebiyat ya da şiir estetiğinin nasıl olması gerektiği konusunda bir cevabı amaçlamıştı. Çağın edebiyat dünyası, estetik modernizmin uğraştığı şeyleri araştırıyordu. Bir çok yönden modernizm ve Amerikan modernizmi aslında sadece bir başkaldırıydı ve genel olarak sanat ve edebiyatta yenilik demekti. Diğer taraftan, Wallace Stevens’ın hem teorileriyle hem de edebiyatıyla koruduğu pozisyonu edebiyatta modernizmin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olduğu için dikkate değerdir. Stevens, şiiri tarihin sorunlarından tamamen bağımsız bir şey olarak görmez. Şiiri hayal gücü ile gerçekliğin karşılıklı bağımlılığının eşitleyici gücü olarak değerlendirir. Tüm eserleri, gerçekliğin insanın aklında ne yapabileceği ile etkileşimini araştırır. Onun teorileri, şairin görevinin sadece siyasi veya toplumsal olduğunu iddia etmez. Stevens yirminci yüz yıl Amerikan Edebiyatında neo-Romantik şiirin temsilcilerinden biri olduğu için modernizm akımında önde gelen bir figürdür.

Keywords

Modernizm, Amerikan Modernizmi, Teori,Wallace Stevens, Şiir

Read: 1,562

Download: 421