AMERİKAN MODERNİZMİ VE WALLACE STEVENS’IN ŞİİRİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Amerikan Kültür ve Edebiyatı
Number of pages: 343-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüz yılın ilk yıllarında çok sayıda bilim adamının tartışmalarından kaynaklanan dikkate değer bir eleştirel ve edebi taşkınlık yaşanıyordu ki bu coşkulu tartışmaların temel konusu ya modernist estetiğin doğası ya da bu estetiğin tanımı hakkındaydı. Gerçekte modernist estetik anlayışının ne olduğunu aydınlığa kavuşturmaya çalışan bir çok ses yükseliyordu. Akılda tutulması gereken şey, Amerikan Edebiyatında modernizmin türü, aslında o zamanlar Amerikalı yazarlar tarafından yaratılan yepyeni bir hareket değildi. Modernizmin başlangıç noktası Avrupa'dır ve hareketin yaratıcıları ya da önde gelen figürleri Avrupalı sanatçılardır. Bütün yazarların mücadeleleri ve gayretleri modern edebiyat ya da şiir estetiğinin nasıl olması gerektiği konusunda bir cevabı amaçlamıştı. Çağın edebiyat dünyası, estetik modernizmin uğraştığı şeyleri araştırıyordu. Bir çok yönden modernizm ve Amerikan modernizmi aslında sadece bir başkaldırıydı ve genel olarak sanat ve edebiyatta yenilik demekti. Diğer taraftan, Wallace Stevens’ın hem teorileriyle hem de edebiyatıyla koruduğu pozisyonu edebiyatta modernizmin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olduğu için dikkate değerdir. Stevens, şiiri tarihin sorunlarından tamamen bağımsız bir şey olarak görmez. Şiiri hayal gücü ile gerçekliğin karşılıklı bağımlılığının eşitleyici gücü olarak değerlendirir. Tüm eserleri, gerçekliğin insanın aklında ne yapabileceği ile etkileşimini araştırır. Onun teorileri, şairin görevinin sadece siyasi veya toplumsal olduğunu iddia etmez. Stevens yirminci yüz yıl Amerikan Edebiyatında neo-Romantik şiirin temsilcilerinden biri olduğu için modernizm akımında önde gelen bir figürdür.

Keywords

Abstract

In the early years of the twentieth century, a remarkable critical and literary frenzy, which was caused by the discussions of many scholars, happened concerning either the nature of the modernist aesthetic or the definition of it. There were a lot of voices attempting to clarify what modernist aesthetic really was. One is supposed to keep in mind that the type of modernism in American Literature was not originally a whole new movement created by the American writers of the times. The starting point of modernism was Europe and the creators or the leading figures of the movement were the European artists. The struggles and efforts of all the writers were aimed to an answer of what the modern literary or poetic aesthetic should be like. The literary world of the age was in search of what the aesthetic modernism dealt with. In many ways, modernism and American modernism were simply a revolt and all about newness in art and literature. On the other hand, the position held by both theories and literature of Wallace Stevens is noteworthy in perceiving the ways how he informs an understanding of literary modernism. Stevens does not see poetry as something totally independent from the problems of history. He considers poetry as the equating power of the interdependence of imagination and reality. His entire work explores the interaction of reality and what man can make of it in his mind. His theories do not argue that the poet’s task is just political or social. Stevens is a leading figure in modernism as he is one of the representatives of the neo-Romantic poetry of the twentieth century American Literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics