KARŞILIKLI AKTARIMLI ANLAMAYA DAYALI YEDİ SÜZGEÇ METODU (EUROCOMGERM) İLE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA
LEARNING GERMAN AS SECOND FOREIGN LANGUAGE THROUGH INTERCOMPREHENSION BASED ON SEVEN SIEVES (EUROCOMGERM)

Author : Hüseyin ARAK
Number of pages : 129-143

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Batı Cermen dil ailesinden İngilizceyi L2 olarak öğrenenlerin L3 olarak Almanca öğrenirken yedi süzgeçten oluşan EuroComGerm metodundan yararlanarak olumlu transfer oranını nasıl arttırabileceğini ortaya koymaktır. Hem İngilizceyi köprü dil olarak kullanarak, hem de daha önce edinilen yabancı dil öğrenme deneyimini ve becerilerini karşılaştırmalar yoluyla geliştirerek dil öğrenme sürecini hem keyifli hale getirmek hem de kısaltmaktır. İngilizce ve Almanca arasındaki benzerlik ve farklılıkların sistematize edilmeye çalışıldığı EuroComGerm metodundaki işlemler dizisi yedi süzgeçte toplanmıştır. Çalışmada her üç dil karşılaştırmalı yöntemle ele alınmış ve yedi süzgeç stratejilerine üç dilli farklı örnekler verilerek somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Erek dil Almancayı öğrenmeye sıfırdan başlanılmaması öğrenenlerin hem motivasyonunu hem de hazırbulunuşluk düzeyini arttırıcı özellik göstermektedir. Süzgeçlerin etkili kullanılabilmesi için köprü dil İngilizceden etkin olarak yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle yedi süzgeç stratejisi bağlamında olumlu transferlerin sayısını arttırmak amacıyla her üç dil (Almanca-İngilizce-Türkçe) karşılaştırmalı yöntemle örnek yapı ve cümleler üzerinden incelenmiştir. Karşılaştırmalı inceleme daha önce edinilen yabancı dil öğrenme becerileri, uluslararası sözcük dağarcığı, önekler, sonekler ve cümle dizilişleri gibi ortak kökenden gelen özelliklerden yararlanabilmenin kapılarını açmaktadır. Kendi kendine dil öğrenmeye ve öğretmeye yeni bir bakış açısı getirdiğini düşündüğümüz yedi süzgeçli EuroComGerm metodu yeni gelişmelere de açıktır.

Keywords

EuroComGerm, İkinci Yabancı Dil, Almanca, İngilizce, Türkçe

Read: 1,493

Download: 613