MODA PERAKENDECİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM SÜRECİ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 311-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılın moda sektörüne eklentisi olan hızlı moda süreci giderek daha fazla sayıda moda marka tarafından kullanılır olmaktadır. Moda müşterilerinin talepleri ile gelişen hızlı moda yine aynı sebeple giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durumun sonucunda kısa periyotlarla yenilenen koleksiyonların mağaza konseptinde müşterilere sunumu da süreklilik arz eden bir faaliyete dönüşmüştür. Satın alma davranışlarına yönelik olarak yapılan araştırmalar; ürünlerin mağaza içindeki sunumlarının satın alma kararlarında çok etkili olduğunu belirtmektedirler. Moda perakendeciliğinde satın alma davranışını sadece ihtiyaçların yönlendirmediği bilinmektedir. Moda perakendeciliğinde talebin yaratılması da pazarlamanın yoğun olarak gerçekleştirmesi gereken faaliyettir. Sürekli yenilenen koleksiyonları mağaza içerisinde müşteriler ile talep yaratacak kombinasyonlar, tarzlar ve alanlarda buluşturan faaliyetler, görsel tasarımın kapsamını oluşturmaktadır. Bu araştırmanın konusunu belirtilen faaliyetlerin analiziyle, moda perakendeciliğinde görsel tasarım sürecini belirlemek oluşturmaktadır. Araştırma en kapsamlı görsel tasarım faaliyetlerini uygulamaları nedeniyle uluslar arası hazır giyim markalarından hızlı moda uygulayıcılarının zincir mağazalarında gerçekleştirilmiştir. Görsel tasarımcı olarak çalışanlar ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirilerek faaliyet analizi ve süreç tanımlaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bilgilerin görsel tasarımcı meslek programlarında oluşturulacak eğitim içeriklerine fayda sağlanması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The fast fashion process is an extension of the 21st century fashion sector, and it is used by more and more brands each day. Fast fashion was developed considering customer demand, and it is becoming popular for the same reason. As a result, the presentation of frequently re-created collection, to customers in shops has become a sustainable practice. There are many studies of purchasing behavior, and these studie sindicate that in-shop presentations of products greatly influence on customers’ purchasing decisions. It is a widely known in the fashion retail sector that necessity is not the sole determinant of purchasing behavior. The generation of demand is also a practice that should be cultivated intensely by the marketing business in fashion retail. Visual design includes practices which reunite re-created collections with combinations, styles and spaces that will generate demand. This study aimsto analyze these practices and examine the visual design process in the fashion retail sector. This study was conducted in the franchiseshops thatsell international fastfashion apparel since they do the most comprehensive visual design practices. The data were collected in interviews with visual designers, then analyzed and used to analyze and describethe process. The outcome of this study will contribute to visual designers’ Professional education curricula.

Keywords