7 – 12 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARIN İÇERİK, RESİMLEME VE FİZİKSEL ÖZELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Resimli Çocuk Kitapları/Çocuk Edebiyatı
Number of pages: 441-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada 7-12 yaş çocuklarına yönelik çocuk kitaplarının içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda rastgele örnekleme yoluyla 2009 – 2014 yılları arasında yayınlanmış 143 adet çocuk kitabı incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kitapların çoğunun boyutunun aynı olduğu, kapak yapısı ve ciltleme türünün dayanıksız olduğu, kitapların konularının benzer olduğu, ana ve yan karakter özelliklerinde çeşitlilik olmadığı, kitapların farklı türde mesaj içerdiği ve mesaj içermeyen kitapların da olduğu, kitapların birçoğunun resim içerdiği ve resim metin ilişkisinin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this research study, it is aimed to determine the situation of primary school students’ children’s books in terms of their physical structures, content and illustrations. Fort his purpose, one hundred and forty - three children’s books which published between the years of 2009 and 2014 made up the research sample through a random sampling method. In this study we use contend analysis method which is one of the qualitive research method to collect, analyse and interpret datas. As for the data analysis, frequencies and percentages were used. As a result of this research, it was found that the size of the books are almost the same, their bindings and covers are endurable, the subject of the books are almost same, there aren’t any main and secondary characters’ features variety, whereas some books include different types of messages, some books do not include any messages and are full of grammar mistakes. Also many of the books include pictures and many of the books have relationship between text and pictures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics