7 – 12 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARIN İÇERİK, RESİMLEME VE FİZİKSEL ÖZELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
A STUDY OF CHILDREN’S BOOKS FOR 7 – 12 AGED CHILDREN RELATED TO PHYSICAL STRUCTURES, CONTENT AND ILLUSTRATIONS

Author : Fatma Betül ŞENOL -- Arzu YÜKSELEN - Alev ÜSTÜNDAĞ - Ayça AY
Number of pages : 441-456

Abstract

Bu araştırmada 7-12 yaş çocuklarına yönelik çocuk kitaplarının içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda rastgele örnekleme yoluyla 2009 – 2014 yılları arasında yayınlanmış 143 adet çocuk kitabı incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kitapların çoğunun boyutunun aynı olduğu, kapak yapısı ve ciltleme türünün dayanıksız olduğu, kitapların konularının benzer olduğu, ana ve yan karakter özelliklerinde çeşitlilik olmadığı, kitapların farklı türde mesaj içerdiği ve mesaj içermeyen kitapların da olduğu, kitapların birçoğunun resim içerdiği ve resim metin ilişkisinin olduğu saptanmıştır.

Keywords

Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Resim, İçerik, Fiziksel Özellik

Read: 680

Download: 223