ERKEN CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDA TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ÇIKMAZI: İSTİKLAL MAHKEMELERİ
TURKEY’S SECURITY DILEMMA IN THE FOUNDATION OF THE EARLY REPUBLIC: THE INDEPENDENCE TRIBUNALS

Author : Gökhan AK -- Mete Kaan KAYNAR
Number of pages : 351-369

Abstract

Türkiye’de erken Cumhuriyet döneminin İstiklal Mahkemeleri, Osmanlı-Türk coğrafyasında henüz modern bir hukuki sistemin kurulmadığı bir dönemde ihdas edilmişlerdir. Onlar, eski Osmanlı rejiminin yasal sistemini miras almış ve Kurtuluş Savaşı gibi olağanüstü şartlardan geçen bir devlet ricali tarafından oluşturulmuş “anormal” devlet yapıları olarak, kendi tarihsel dönemlerinin şartları içerisinde değelendirilmelidirler. Dönemlerinin tamamen anti-demokratik birer hukuki yapıları olmalarına rağmen, şunu vurgulamak önemlidir ki, Batı tipi bir demokrasiye ulaştığı iddia edilen günümüz modern Türkiye’sinde devlet ile toplumun en temel sorunlarından biri halen adalet ve hukuk sistemidir; ve hala anti-demokraaitk yapılar ve kanunlar etkin durumdadır. Bu nedenle, Kutuluş Savaşı sırasında kurulup erken Cumhuriyet döneminde de işlerine devam eden birer anti-demokratik hukuki yapı olarak İstiklal Mahkemeleri’nin diyalektik gibi alternative bir araştırma yöntemiyle incelenmesi mümkün görülmektedir. Bu araştırmanın esas amacının ortaya konmasına da hizmet eden bu nevi bir önerinin temel argümanı, erken Cumhuriyet döneminin olaylarına dair tartışmaların yoğunluğu ile bu olayları inceleyen araştırma metodları üzerine olan tartışmaların zayıflığı arasındaki çelişkidir. Aslında, tarihsel pozitivizme bir alternative olarak bu çalışmanın önerdiği diyalektik yöntemin arkasında yatan şey, bir devletin iç işlerinin analizi felsefesi ile sosyal bilimler anlayışı arasındaki tam bir çelişkidir. Bu çalışmada, bu çelişki, erken Cumhuriyet döneminde İstiklal Mahkemeleri’nin tarihsel mevcudiyeti üzerinden diyalektik araştırma yöntemi kullanılarak ortaya konacaktır.

Keywords

İstiklal Mahkemeleri, Erken Cumhuriyet Dönemi, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Takrir-i Sükun Kanunu, Mahkemeler

Read: 652

Download: 216