OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRÜLEBİLECEK SEÇİCİ KONUŞMAZLIK ÜZERİNE TRANSDİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA
AN TRANSDISCIPLINARY STUDY ON SELECTIVE MUTIZM IN THE PRESCHOOL PERIOD

Author : Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI -- Demet ÖZER KOCAMANOĞLU - Şenay ÖLMEZ - Betül SEVER YILMAZ - Neriman ARAL
Number of pages : 289-300

Abstract

Seçici konuşmazlığın (selektif mutizm), konuşabilme becerisinin olmasına rağmen konuşmanın beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuş(a)mama olarak tanımlanmaktadır. Selektif Mutizm çok ender görüldüğünden bazen de zaman içinde kendiliğinden ortadan kalktığından dikkat çekmemekte ve kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Erken dönemde yapılan araştırmalarda düşük öz saygı, güvensiz ev ortamı, duygusal sorunlar ve geçmişte yaşanan tek ya da bir seri travmatik deneyimleri Seçici konuşmazlığın (selektif mutizm), nedenleri arasında görülmektedir. Bu düşüncelerle otuz altı ayını doldurduktan sonra anaokuluna başlayan çift yumurta ikizlerinden birinde görülen seçici konuşmazlığın (selektif mutizm) aile, uzman ve öğretmen işbirliği ele alınarak çözümüne yönelik bir olgu çalışması sunulmuştur. Çalışmanın tanı ve tedavi basamaklarında ışık tutması amaçlanmıştır. Tüm görüşmeler gözlemler, aile görüşmeleri ve portfolyo dosyaları incelendiğinde olguda görülen Seçici konuşmazlığın (selektif mutizm), nedeni olarak diğer ikize ve birinci derecede yakın yetişkinlere daha bağımlı olması ve onlar olmadığında olgunun kendini güvensiz hissetmesi olduğu düşünülmüştür. Aile, uzman (çocuk gelişimci ve psikolog) ve grup öğretmeni işbirliği ile düzenli bir şekilde yedi ay süre ile devam edilen çalışmaların sonucu olumlu olmuştur. Disiplinler arası çalışmanın getirdiği olumlu katkılar bu çalışmada elde edilen sonuçların en önemli kaynağıdır.

Keywords

Dil Problemleri, Konuşma Problemleri, Seçici Konuşmazlık, Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi

Read: 873

Download: 260