RESMİN SOYUT VE SOYUTLAMADAKİ YÜZÜ: YENİ-PLASTİSİZM
NEO-PLASTICISM: THE ABSTRACT FACE OF ART, AND THE FACE OF ART IN ABSTRACTION

Author : Melek AKYÜREK
Number of pages : 209-224

Abstract

XX. yüzyılda, sanatta nesnel dünyanın terk edilişiyle birlikte, sanatın da yüzünde de değişimler meydana gelmiştir. Bu yüzyılda insan duyularının ötesinde, akılla kavranan resmin, kendi plastik öğelerini ortaya koyduğu dönemde, sanatçıların bakış açılarında köklü bir değişiklik olmuştur. Sanatta, doğanın taklidinden uzaklaşmış, geometrik öğelerin hacimlendirilmeye başvurulmadan, ana renklerle kullanıldığı, dengeli kompozisyonlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu akım Neo-Plastisizm (Yeni-Plastikçilik) olarak karşımıza çıkmaktadır. Piet Mondrian, Theo Van Doesburg, Bart van der Leck, Georges Vantongerloo, Vilmos Huszár gibi sanatçıların oluşturduğu bu Neo-Plastisizm akımı, XX. Yüzyılda etkili olmuştur. Bu çalışmada, Neo-plastisizm akımının anlamı, amacı ve resim sanatında, akımı kullanarak çalışmalar üreten sanatçıların eserleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Akım, 1912-1917 yıllarında özellikle etkili olmuş ve bu akım üzerinde kuramsal ve plastik araştırmalar yapılmıştır. Sanattaki biçim ve içerik farklı bir boyuta taşınmış, soyutlama ve soyut eserler üretilerek, evrensel öğelerle yeni biçim anlayışı ortaya çıkmıştır. Temsilden vazgeçilen bu sanatta, yüzyıllardır süregelen doğa taklitçiliği bir tarafa itilmiş ve yeni dünya görüşüne uygun eserler ortaya konmuştur. Çalışmada sanatçıların sanat felsefeleri ve sanatçıların eserlerinin çözümlemelerinde betimleme araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, konuyla ilgili görsel ve yazınsal literatür taraması yapılmış ulusal ve uluslararası kitap, dergi, makale, bildiriler vb. taranmıştır. Çalışma, konuyla ilgili resimler üreten sanatçılarla sınırlandırılmıştır. Yapılan araştırma doğrultusunda sonuç bölümü oluşturulmuştur.

Keywords

Neo-Plastisizm (Yeni-Plastikçilik), Soyutlama, Soyut, Piet Mondrian, Theo Van Doesburg

Read: 1,307

Download: 483