AŞK-I MEMNU ROMANINI PSİKANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 371-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in en başarılı romanlarından biridir. Romanın başarılı olmasının sebeplerinden biri de yazarın karakterleri kurgularken ulaştığı seviyedir. Karakterlerin psikolojileri de ayrı bir değerlendirme yapmayı gerektirir. Makalede bu düşünceden hareketle Aşk-ı Memnu romanındaki karakterler psikanalitik bir çözümlemeyle incelenmeye çalışılmıştır. Psikanaliz, Sigmund Freud tarafından ortaya atılan ve özellikle bilinçaltını merkeze alan bir kuram olarak bilinmektedir. Bu kurama göre insanların davranışlarının temelinde bilinçaltına atılan ve toplumsal baskılar sonucunda ortaya çıkamayan davranışlar yatmaktadır. Dolayısıyla psikanaliz, edebiyat incelemelerinde de karakterlerin psikolojik özelliklerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu makalede psikolojik olarak değerlendirilebilecek karakterler olan Bihter, Nihal, Firdevs Hanım, Adnan Bey ve Behlül üzerinde durulmuştur. Romana hakim olan duygu kıskançlıktır. Bu duygunun etrafında karakterler incelenmiştir. Ayrıca Firdevs Hanım ile kızları Bihter ve Peyker, Adnan Bey ve kızı Nihal, Adnan Bey ve karısı Bihter, Bihter ve yasak aşk yaşadığı Behlül arasındaki ilişkiler de psikanalitik açıdan incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Aşk-ı Memnu is one of the most successful novels of Halit Ziya Uşaklıgil. One of the reasons for the success of the novel is the level the author achieves in his fictionalization of the characters. The psychology of the characters also requires a separate evaluation. In this way, this article aims to analyze the characters in the novel Aşk-ı Memnu with a psychoanalytic analysis. Psychoanalysis is known as a theory by Sigmund Freud that centers on consciousness in particular. According to this theory, at the basis of the behavior of people lies the behaviors which are kept in the subconscious and which cannot come out because of social pressures. Therefore, psychoanalysis can be used to evaluate the psychological properties of characters in literary studies. This article focuses on the psychologically evaluable characters Bihter, Nihal, Mrs. Firdevs, Mr. Adnan and Behlül. The emotion that dominates the novel is jealousy. The characters around this sensation are examined. Moreover, the relations between Firdevs Hanım and her daughters Bihter and Peyker, Adnan Bey and his daughter Nihal, Adnan Bey and her wife Bihter, Bihter and Behlül who had forbidden love are reviewed from a psychoanalytical point of view.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics