AŞK-I MEMNU ROMANINI PSİKANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ
A PSYCHOANALYTIC ANALYSIS OF THE AŞK-I MEMNU

Author : Özlem KAYABAŞI
Number of pages : 371-385

Abstract

Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in en başarılı romanlarından biridir. Romanın başarılı olmasının sebeplerinden biri de yazarın karakterleri kurgularken ulaştığı seviyedir. Karakterlerin psikolojileri de ayrı bir değerlendirme yapmayı gerektirir. Makalede bu düşünceden hareketle Aşk-ı Memnu romanındaki karakterler psikanalitik bir çözümlemeyle incelenmeye çalışılmıştır. Psikanaliz, Sigmund Freud tarafından ortaya atılan ve özellikle bilinçaltını merkeze alan bir kuram olarak bilinmektedir. Bu kurama göre insanların davranışlarının temelinde bilinçaltına atılan ve toplumsal baskılar sonucunda ortaya çıkamayan davranışlar yatmaktadır. Dolayısıyla psikanaliz, edebiyat incelemelerinde de karakterlerin psikolojik özelliklerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu makalede psikolojik olarak değerlendirilebilecek karakterler olan Bihter, Nihal, Firdevs Hanım, Adnan Bey ve Behlül üzerinde durulmuştur. Romana hakim olan duygu kıskançlıktır. Bu duygunun etrafında karakterler incelenmiştir. Ayrıca Firdevs Hanım ile kızları Bihter ve Peyker, Adnan Bey ve kızı Nihal, Adnan Bey ve karısı Bihter, Bihter ve yasak aşk yaşadığı Behlül arasındaki ilişkiler de psikanalitik açıdan incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil, Psikanaliz, Freud, Roman

Read: 3,737

Download: 720