DANS KAVRAMI VE DANSIN İŞLEVİ
DANCE CONCEPT AND FUNCTION OF DANCE

Author : Türker EROĞLU
Number of pages : 215-226

Abstract

Bu çalışmada dans konusu kavram, tanım ve işlev açısından ele alınmıştır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı, problemi ve yöntemi yer almaktadır. Birinci bölümde dansın doğuşu hakkında bilgi verilmiş ve dansın insanın varoluşu ile birlikte başladığı konusuna temas edilmiştir. İlk zamanlar tabiat varlıklarını, hayvan ve bitkileri taklitle başlayan dansın, tanrıya yakarma aracı olarak kullanıldığı aktarılmış; zaman içinde sosyal ve kültürel bir yapıya kavuştuğu, böylece taklitli bireysel danstan kültürel dansa doğru giden süreç anlatılmıştır. Dansın, insan biyolojisinde bulunan oyunculuk dürtüsü ve ritmik duygu ile üretildiği ve uygulandığı konusuna vurgu yapılmıştır. Aynı bölümde, insanlar olarak dansı, ona kendi yüklediğimiz anlam ve bu anlamdan oluşan algı sayesinde tanımlayıp ve sınıflandırdığımıza yer verilerek dans tanımı yapılmıştır. İkinci bölümde dansın işlevi, “Beden Antropolojisi” ve “Dans Antropolojisi” yaklaşımlarıyla işlenmiş; bu işlevlerin yerel ve üniversal açıdan fizikî, sosyo-kültürel ve ruhsal boyutları ele alınmıştır. Son bölümd, bu çalışmadan elde edilen sonuçlara yer verilirken; dansın hayatın çok önemli bir parçası olduğu; doğal toplumlar dışında kalan toplumlarda dansçının danstan hoşlandığı; çünkü dansın bir bedensel aktivite olarak fiziksel rahatlamaya, fiziksel gelişmeye ve fiziksel terbiyeye katkı sağladığı belirtilmiştir. Sıçrama, çökme, uzanma, dönme, sekme, koşma v.b. hareketlerle dansın insan bedeninin bütün kinesiyolojik organlarını çalıştırdığı için fiziksel gelişmeye katkı sağladığı; aynı zamanda bütün spor oyunlarında olduğu gibi, dans sonunda da fiziksel gerginlik atılarak bir rahatlamaya ulaşıldığı sonucuna yer verilmiştir.

Keywords

Oyun, Dans, Homo Ludens, Dans Antropolojisi, Tanım, İşlev

Read: 1,392

Download: 589