SEFİL MOLLA DİVANINDA YER ALAN DESTANLAR

Author:

Number of pages: 139-159
Year-Number: 2017- 56

Abstract

Destanlar toplum hayatında derin izler bırakan olaylar sonucunda oluşturulan millî ürünlerdir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde destanların belirli bir konusunun olmadığı anlaşılmakta ve hemen her konuda yazılabildiği görülmektedir. Sözlü kültürün önemli bir ürünü olan destanlar, tarihî olaylardan beslenip ait olduğu ulusun millî unsurlarını kendi potasının içerisinde barındırmasıyla birer kültür taşıyıcısı olmuşlardır. Bununla birlikte destanlar, sosyal yaşamı ele alması bakımından dönem hakkında bilgi veren tarihî vesika gibidirler. Söz konusu makalede Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Bayazid-ı Bestami hazretlerinin türbedarlığını ve imamlığını yapmış olan, Sefil Molla’nın silsile yoluyla torunlarına kadar ulaşan

Keywords

Abstract

Epics are national works which are formed because of deep clues events. When we think in this respect we can understand that there is no definite topic in epics. Moreover epics are written in every topics and epics which are important works for oral culture are based on historical events and they keep on their own national components. Furthermore epics look like historical documents which are give information about own period. In this article epics that are existed in

Keywords