SEFİL MOLLA DİVANINDA YER ALAN DESTANLAR
EPICS IN DIVAN OF SEFİL MOLLA

Author : Hüseyin Kürşat TÜRKAN
Number of pages : 139-159

Abstract

Destanlar toplum hayatında derin izler bırakan olaylar sonucunda oluşturulan millî ürünlerdir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde destanların belirli bir konusunun olmadığı anlaşılmakta ve hemen her konuda yazılabildiği görülmektedir. Sözlü kültürün önemli bir ürünü olan destanlar, tarihî olaylardan beslenip ait olduğu ulusun millî unsurlarını kendi potasının içerisinde barındırmasıyla birer kültür taşıyıcısı olmuşlardır. Bununla birlikte destanlar, sosyal yaşamı ele alması bakımından dönem hakkında bilgi veren tarihî vesika gibidirler. Söz konusu makalede Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Bayazid-ı Bestami hazretlerinin türbedarlığını ve imamlığını yapmış olan, Sefil Molla’nın silsile yoluyla torunlarına kadar ulaşan

Keywords

Divan, Sefil Molla, Destan, Kültür, Hatay

Read: 1,392

Download: 597