ALP ER TONGA’NIN KIZI KAZ’DAN DEDE KORKUT YURDU AHLAT’TAKİ KIZ/KAZ EVLADINA

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 507-510
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişin izleri tamamen silinip kaybolmaz. Değişimler, dönüşümler söz konusu olsa da bir yitip gitmeden bahsedilemez. Zamanın yıkıcılığı karşısında gelenek bir yolunu bulur ve yaşamaya devam eder. Bunlardan biri de kutsal kaz figürüdür. Türk destanlarında, Dede Korkut’ta gelinler, kızlar güzellik bakımından kaza benzetilirken günümüzde ise kız çocukları için kaz evladı biçiminde kullanılır olmuştur. Bu yazıda Van Gölü çevresinde özellikle Ahlat’ta kullanılan bu ifade biçimi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Tracks of the past will not be completely erased. Changes, conversions, but not a lost. In the face of destructiveness of time, tradition finds a way and continues to live. One of these is the sacred goose figure. In Turkish epics, Dede Korkut, brides and girls are likened to accidents in beauty and nowadays they are used in the form of goose for girls. This article will focus on the form of expression used in Van Lake area, especially in Ahlat.

Keywords