II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINININ BİR TEMSİLCİSİ: FALAKA GAZETESİ
A REPRESENTATIVE OF HUMOUR PRESS IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD: FALAKA NEWSPAPER

Author : Cihat TANIŞ
Number of pages : 373-382

Abstract

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi 1831 yılında yayınlanan Takvim-i Vekâyi’dir. Tanzimat ve I. Meşrutiyet dönemlerinde birçok gazetenin yayın hayatına başlaması nedeniyle devlet çeşitli kanun ve düzenlemelerle basını kontrol altına almak istemiştir. Bu durum II. Meşrutiyet dönemine kadar sürmüştür. Nitekim II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi basın alanında da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Meşrutiyetin yeniden ilan edildiği günün hemen ertesinde gazeteler sansürsüz olarak yayınlanmıştır. Bu dönemde özellikle mizah gazetelerinin sayısında önemli bir artış olduğu da görülmüştür. Falaka, pazartesi ve perşembe günleri çıkan bir mizah gazetesidir. İmtiyaz sahibi ve başyazarı Mahmut Nedim’dir. Haftada iki kere Bâb-ı Âli Caddesindeki Manzume-i Efkâr Matbaasında 4 sayfa olarak neşredilmiştir. Toplam 19 sayı çıkabilen gazete, II. Meşrutiyet dönemindeki mizah basının tipik bir üyesidir. Yayın politikası olarak daha çok siyasi ve sosyal konulara değinen Falaka, özellikle Trablusgarp Savaşı ile kolera salgını üzerinde durmayı yeğlemiştir. Buna ilaveten muhavere tarzında yazılara da sıkça yer verilmiştir.

Keywords

Mizah, Falaka, Basın, II. Meşrutiyet

Read: 709

Download: 220