ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSLERİNDE YAPTIKLARI GRUP ÇALIŞMALARI VE SUNUMLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Öğretmen Eğitimi
Number of pages: 31-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının lisans öğrenimleri süresince yapmış oldukları grup çalışmaları ve sunumlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Öğretmen adayı görüşlerinin belirlenmesi, gelecekteki kuşaklara daha iyi bir eğitim sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine odaklanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği programında öğrenim gören 171 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve açık uçlu sorulardan oluşan görüş anketi aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen nitel veriler temel düzey ve içerik analizi işlemlerine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının; grup çalışmaları ve grup sunumlarına ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre öğretmen adayları öğretim elemanlarının grup çalışması ve sunum yaptırmalarını olumlu bulmakla birlikte öğretim elemanlarının grup çalışmaları ve sunumlara yeterli ve faydalı dönütler vermediği düşüncesine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Grup çalışmaları ve sunumlarında sınıfların kalabalık olması, her grubun sadece kendi sunumuna odaklanıp diğerlerini izlememesi, sınavlara hazırlık, staj uygulamaları gibi faktörlerin grup çalışmasının verimliliğini düşüren etkenlerden bazıları olarak öne çıkarılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretim elemanlarının; öğrencilere grup çalışmaları ve sunumlar yaptırmalarındaki nedenleri açıkça belirtmeleri, grup çalışmaları ve sunumlarından hemen sonra yapıcı ve doyurucu dönütler vermeleri gerektiği gibi çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study investigates views of student teachers about their group works and presentations during their undergraduate studies. The identification of prospective student teachers is very important in terms of better education for future generations. From this point, the aim of the research is focused on the views of student teachers. The study was designed within the qualitative research approach and descriptive survey method was utilized. Data was collected from 171 student teachers who attend to primary and social science teacher education programs at Karadeniz Technical University in 2014-2015 academic year. A questionnaire prepared by the researchers and consisted of open ended questions was used as data collection instrument. Obtained data were analyzed by employing content analysis procedures. Findings of the study indicate that student teachers’ possess negative perceptions about group works and presentations done by themselves during their education. Despite student teachers find group works in the class beneficial in general however they express that feed-back given by lecturers/academicians after group presentations is very limited and meaningless. Factors such asexam preparations, teaching practices in schools, overcrowded classrooms at the faculty and no attention given to others’ presentations by groups except for their own work diminish the productivity and utility of group work and presentations. At the end of the study it is suggested that lecturers should explain the aims and objectives of group works to students clearly and they should provide students with constructive and satisfying feed-back right after the group work and presentations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics