SAKARYA’DAKİ LİSELERDE MADDE KULLANIMINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER

Author :  

Year-Number: 2017- 57
Language : null
Konu : Sosyoloji, Sosyal Hizmet
Number of pages: 457-470
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Sakarya’daki liselerde alkol, sigara ve diğer madde kullanımını ve madde kullanımı üzerinde etkili faktörleri araştırmaktadır. Lise öğrencilerinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanım alışkanlıklarını etkileyen demografik faktörlerin incelendiği araştırmamız, alan taramasına (survey) dayanan açıklayıcı bir araştırmadır. Araştırma, T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı desteğiyle yürütülmüştür. Bu kapsamda, 2015 yılı Haziran ayında Sakarya ili Adapazarı, Se

Keywords

Abstract

Aim of this article was investigate of alcohol, cigarettes and other substances usage tendency at the high schools in Sakarya. Our research, which examines the demographic factors affecting high school students’ smoking, alcohol and drug use habits, is an explanatory research based on field surveys. Study was carried out with the support of the Ministry of Youth of Turkish Republic and Sports Youth Programs Support Program. In this context, a questionnaire was conducted by face to face interviewing a total of 412 students in high schools selected from the provinces of Adapazarı, Se

Keywords


 • Aile Araştırma Kurumu (1997). Uyuşturucu Madde Kullanımının Aile Üstüne Etkisi, Ankara: Takav Matbaası.

 • Aksoy, K. (2006). Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapan Maddelere İlişkin Tutumları ve Bu Tutumlara Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi (Malatya İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

 • Bektaş, H. (1991). Uyuşturucu Batağı, İstanbul: Milliyet Yayınları.

 • Chick, J. (2004). Alkol ve İçki Sorunları, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

 • Çetin, Y. (2013). Madde Bağımlılığı ve Yalova Ölçeğinde Madde Bağımlılığı Algısı, Yalova: Yalova Üniversitesi Sosyal

 • Dünya Sağlık Örgütü (1992). ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Description and Diagnostic Guidelines. Geneva: World Health Organization.

 • Genç, Y. & Seyyar, A. (2010). Sosyal Hizmet Terimleri (Ansiklopedik “Sosyal Pedagojik Çalışma” Sözlüğü), Sakarya: Sakarya Kitabevi.

 • Gümüş, İ. vd. (2011). Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi (Erzurum Örneği), EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 48, Yaz.

 • İzmir İl Emniyet Müdürlüğü (1999). Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Bağımlılığı Açısından Uyuşturucu Sorunu, İzmir: İzmir Emniyet Müdürlüğü Yayını,.

 • Kulaksızoğlu, A. (2008). Ergenlik Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitapevi.

 • Kurupınar, A. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlılığı ve Yaygınlığı (Bartın İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Neuman, W. L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri (1. Cilt), Ankara: Yayınodası Yayıncılık.

 • Ögel, K. (2002a). Bağımlılığı Önleme: Anne- Babalar Öğretmenler için Kılavuz, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

 • Ögel, K. (2002b). Madde Bağımlılarına Yaklaşım ve Tedavi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

 • Öğel, K. (2013). Bağımlılık Yapan Maddeler, http://www.ogelk.net/Dosyadepo/ma ddeler.pdf adresinden 30.03.2017 tarihinde erişildi.

 • Somerdem, C. (1996). Alkol ve Uyuşturucularla İşimiz Bitti: Eski Bir bağımlının Gözüyle Modern Hayat ve Madde Bağımlılığı, Ankara: Doruk Yayımcılık.

 • Şahin, M. (2007). Madde Bağımlılığı Konusunda Türkiye'de Yapılmış Olan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Tuncer, L. (2007). Cumhuriyet Döneminden Bugüne Madde Bağımlılığı İle Mücadelede İç Güvenlik ve Milli Ahlak Faktörlerinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir Deneme (Elazığ Örneği), Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal

 • Yıldırım, E. (2008). Uyuşturucu Kullanımının Sosyolojik Boyutu Uyuşturucuya Yönelik Talep Azaltımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler

                                                                                                    
 • Article Statistics