BÜYÜMENİN EŞİĞİNDEN KÜÇÜLMEYE: GÖÇ VEREN KENTLER (BAYBURT AYDINTEPE İLÇESİ ÖRNEĞİ)
SHRINKING AT THE THRESHOLD OF DEVELOPMENT: MIGRANT CITIES (THE SAMPLE OF BAYBURT’S AYDINTEPE)

Author : Sinan YAZICI
Number of pages : 397-408

Abstract

Göç ülkemizin en önemli gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Kırdan kente başlayan göç süreci, kentlere de sıçramaya ve onları küçültmeye başlamıştır. Bu durum sosyal, yönetsel ve ekonomik anlamda bu kentlerin kimliklerini kaybederek işlevsiz hale gelmelerine yol açmıştır. Göç alan kentler daha da büyümüş, bu da doğal olarak sosyal, ekonomik, siyasi ve çevresel yönden büyük maliyetler getirmiştir. Bu çalışma, mikro bir örneklem üzerinde nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat ile tarihsel karşılaştırmalı yöntemle kentleri küçülten sürecin nedenlerini anlamayı amaçlamaktadır. Böylece ülkemizde gittikçe daha sorunlu hale gelen küçük kentlerin kimlik kaybetme süreci ortaya konulmuş olacaktır.

Keywords

Kent, İşlevsizlik, Kimlik Kaybı, Göç, Büyümenin Eşiği

Read: 687

Download: 219