AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDE OLUMSUZ YAPILAR
NEGATIVITY ON AHMED YESEVI’S WISDOMS

Author : Ali TAN
Number of pages : 177-203

Abstract

Günlük hayatta konuşmalarımız esnasında, iletişimde kullandığımız ve/veya yazılı metinlerde sık sık rastladığımız olumsuzluk kavramı dil biliminde ve dil bilgisinde genel anlamda ortak bir algılanışla tanımlanacak olursa, “Bir fiilde, hareketin ve davranışın gerçekleşmemesi veya olmaması” olarak özetlenebilir. Olumsuzluk, ek (-ma/-me, -maz/-mez) veya kelimeler (değil, yok, ne..ne de, soru edatı, ... vb.) yoluyla elde edilir. Ek yardımıyla oluşturulan olumsuzlukta vurgu, kendinden önceki hecede olduğundan anlatım farklılaştırılır. Kelime düzeyindeki olumsuzluklarda, cümlenin tamamının anlamsal açıdan incelenmesi gerekir. Çünkü yapıca olumlu anlamca olumsuz olabilir. Ya da tam tersi yapıca olumsuz anlamca olumlu olabilir. Bu çalışmamızda, Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri’ndeki olumsuz yapıların hikmetlerde nasıl kullanıldığı, ifadelerde nasıl bir etkiyle anlatıma katıldığı gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca hikmetler incelenip en çok hangi olumsuzluk yapısının tercih edildiği istatistiki verilerle ortaya konulacak ve bu sonuca göre de Yesevi’deki olumsuzluk gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Olumsuzluk, Türkçede Olumsuzluk, Yesevi’de Olumsuzluk, Olumsuzluk Kavramı

Read: 1,621

Download: 811