İKİNCİ YENİ ŞİİRİ POSTMODERN BİR HAREKET Mİ?

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 521-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk edebiyatının modernizm serüveninde İkinci Yeni şiir hareketi bir dönemeçtir. Türk edebiyatı, daha önce Cenab Şahabettin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Orhan Veli gibi isimlerin eserlerinde modernizmi kısmen tecrübe etmesine rağmen gerçek anlamda modernizmi İkinci Yeni şiirinde deneyimler. Yerleşik şiir estetiği algısını yıkan İkinci Yeni şairleri dadaizm, varoluşçuluk, sürrealizm gibi modernist akımlardan etkilenerek irrasyonalist bir dil geliştirirler. Şiiri, ahlak ve mantık gibi sınırlayıcı unsurlardan uzaklaştırarak marjinal kişiliklerini esere yansıtırlar. İkinci Yeni şiiri hakkında araştırma yapanların ortak düşüncelerinden biri bu şiir hareketinin modernist olduğudur. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalarda postmodernizm ile ilişkilendiren birtakım özelliklerin İkinci Yeni şiirinde mevcut olduğu ileri sürülmüş ve İkinci Yeni şiir hareketinin postmodern karakterde olduğu iddia edilmiştir. Bu çalışmanın amacı İkinci Yeni şiirinin postmodernizm ile olan ilişkisini ortaya koymak ve İkinci Yeni şiirinin postmodernist olup olmadığını belirlemektir.

Keywords

Abstract

Second New poetry movement is a turning in modernism adventure of Turkish literature. At first, although Turkish literature partly experienced modernism in Cenab Şahabettin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Orhan Veli’s works, it actually experiences modernism in Second New poetry. Second New poets, who demolish poetry aesthetic perception, develop an irrationalist language as affected modernist movements such as dadaism, existentialism, surrealism. They reflect their marginal personalities on work as poetry removed from restrictive elements such as morality and logic. One of thoughts about Second New is that this poetry is modernist. In investigatives which have been recently carried out, it has been claim that there are some postmodern elements in Second New poetry and it has appearanced just like postmodern. The aim of this paper is to put forth relationship between Second New and postmodernism, and to assess whether Second New is postmodern, or not.

Keywords