SAĞLIK HABERCİLİĞİ VE MEDYADAKİ SAĞLIK HABERLERİNİ “DOĞRU” OKUMAK

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 597-605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık; insanın başlıca gereksinimi ve temel bir hakkıdır. İnsan; sağlığını koruma ve geliştirebilme açısından çeşitli bilgilere ihtiyaç duyar. Yazılı ve görsel basındaki sağlık haberleri doğrultusunda sunulan enformasyon sayesinde birey ve toplum bilgilendirilmektedir. Bu tür haberlerin en sık rastlanılan sonucu yaşamsal anlamda umut ya da umutsuzluğa yol açmasıdır. Sağlık ya da tıpla ilgili haberlerin alıcıda uyandıracağı duygular haber ya da yazıyı yazan kişiler tarafından öngörülmelidir. Belirsiz bir sözcük yanlış algılamalara ve sonuçlara yol açabilmektedir. Medya iletişim çağının tartışmasız en etkili silahı. Bu kadar etkili bir gücün şüphesiz ki bir haberi olduğundan önemli ya da önemsiz göstermesi mümkün olabilmektedir. Medya her konuda olduğu gibi, genel sağlık üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Medyanın sağlık üzerindeki etkisi nasıl kullanıldığına bağlıdır. Reyting kaygısı, bilgisizlik ve reklam anlayışı toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı toplumun bilinçlenmesi açısından umut verici sonuçlar doğurmaktadır. Demokrasilerde 4.kuvvet olarak kabul edilen medya, enformasyonu bireyin ve bir bütün olarak toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir aracı olarak kabul etmelidir. İletişim teknolojisinde baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde artık etik değerlerin korunması vazgeçilmez bir ilke olarak kabul edilmelidir. “Sağlıklı” sağlık haberciliği yapmanın yolu kamuyu ilgilendiren konulara ilişkin enformasyonu; etik ilkeler çerçevesinde doğru, objektif bir şekilde topluma ulaştırmaktan geçmektedir. Bu çerçevede hazırlanan çalışmamızda sağlık haberciliği üzerinde durularak, bilinçli sağlık okuryazarlığı ve medyadaki sağlık haberlerini doğru anlamlandırmamız konusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Health is the main requirement of man and a fundamental right. Humans need variolus information in terms of protecting and improving their health. This information is provided in the direction of written and visual health news to inform the i

Keywords