OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNDE ÜST-BİLİŞSEL STRATEJİLERE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 67-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma becerisinin yabancı dil öğrenler için yüksek yeterlilik düzeyinde geliştirilmesi en zor becerilerden biri olduğuna dair akademisyenler arasında ortak bir görüş vardır. Yabancı dil alanında yapılan oldukça fazla sayıdaki araştırma, okuduğunu anlama becerisinin karşılıklı iletişimi gerektiren bir anlam çıkarma süreci olduğunu ve bazı özel bileşenler gerektirdiğini öne sürmektedir. Bu anlamda, üstbiliş kavramı okuma becerisinde değerli ve çok önemli bir kavramdır. Ayrıca üst-bilişsel stratejilerin okuduğunu anlamayı geliştirmede üstün bir rol oynadığı belirtilmektedir. Bu nedenle üst-bilişsel stratejilerin kullanımı okuduğunu anlama sürecine yaptıkları önemli katkılardan dolayı hep desteklenmiştir. Giderek artan öneminden dolayı, bu çalışma üst-bilişsel stratejilerin yabancı dil ortamlarında okuma becerisinde kullanımına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, bu çalışma bilişüstü stratejilerinin gerekliliğini ve görevlerini okuma anlama alanında söz sahibi olan ünlü bilim insanlarının farklı görüşlerini de ortaya koyarak tartışmayı amaçlamaktadır. Bunun için, öncelikle yabancı dil sınıflarında okuma, okuduğunu anlama ve biliş-üstü stratejiler ve okuduğunu anlama arasındaki ilişki derinlemesine açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, okuma çalışmalarında anlamayı geliştirici alternatif üst-bilişsel stratejiler ve strateji eğitimi modelleri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

A universal agreement among scholars is that reading is one of the most difficult skills to develop to a high level of proficiency for foreign language learners. A vast amount of research within the field of foreign language has indicated that reading comprehension is an interactive, constructive, and meaning-making process, also entails the use of certain skills, and specific components. In that sense, the concept of metacognition is a valuable and a critical tool in reading comprehension skill. Additionally, it is claimed that metacognitive strategies play an outstanding role in enhancing comprehension in reading. Therefore, the use of metacognitive strategies in the reading process has been considerably supported as a remarkable aid for its positive effects of employing in reading process. With the ever-growing significance of metacognitive strategies, this review study mainly aims to shed light on the metacognitive strategy use in reading skill in English as a foreign language context. Namely, this paper attempts to explore the necessities of using metacognitive strategies and their functions through the reading comprehension literature. Furthermore, the views of prominent scholars in related literature are elobarated from different perspectives. To this end, the current study is framed around to provide a deep and clear understanding about reading, reading comprehension process, and the relationship between metacognitive strategies and reading comprehension in EFL classrooms. Afterwards, alternative effective metacognitive reading strategies and strategy-based models are represented to promote the employment of metacognitive stategies among EFL readers.

Keywords