BİR YAZAR OLARAK GENERAL FRANCİSCO FRANCO

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 511-519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1936 – 1939 yılları arasında süren İspanyol İç Savaşı İspanyol ulusunu iki kutba bölerken, geride enkaz haline dönmüş bir ülke bırakır. Savaşın galip tarafının komutanı Francisco Franco, savaş sonrası ülkeyi 36 yıl sürecek bir diktatörlükle yönetir. Savaş sonrası oluşan ideolojik boşluğu ise kendi kurguladığı “Frankizm” ideolojisi ile doldurur. Savaştan sonra “Caudillo de España” (İspanya’nın Milli Şefi) ünvanı alan Franco, bütün yetkileri kendinde toplar. Bunun anlamı, Milli Şef Franco’nun, sadece Tanrı ve İspanyol tarihi önünde hesap vermekle yükümlü olmasıdır. Bu yükümlülükler, aslında kendi kurduğu Frankist rejimin yapıtaşlarını da oluşturur. Frankist rejim, sadece siyasi ve sosyal alanda değil, kültürel ve edebi alanlarda da halkı çepeçevre kuşatır. Bu dönemde edebiyat, sanat olmaktan çıkar ve Frankist rejimin, özellikle ilk yılları boyunca, güçlü bir propaganda aracına dönüşür. Böylece, İç Savaş sonrası İspanyol toplumu, Frankist propaganda ile çepeçevre sarılır. Rejimin hizmetinde yazarlar, savaş sonrası Frankist ideolojinin kurgulanmasında etkin rol oynarlar. Takma isimle yazdığı yazılarında Franco da bu Frankist yazarlar arasında önemli bir pay sahibidir. Bu çalışmanın amacı, bir asker ve devlet adamı olan Francisco Franco’nun arka planda kalmış yazar yönünü vurgulamak ve İspanyol Frankist ideolojinin, bizzat bu ideolojinin kurucusunun eserleri üzerinden incelemektir. Böylece, Franco iktidarının uzun yıllar nasıl devam ettiğini anlamak ve Frankist rejimi anlatan Türkçe literatüre katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The Spanish Civil War between 1936 – 1939

Keywords