DOĞU TÜRKİSTAN’IN YAKIN TARİHİ VE UYGUR TÜRKLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 57
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 571-578
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Doğu Türkistan, gerek mevcut stratejik konumu gerekse yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile bulunduğu coğrafyada son derece büyük bir öneme sahiptir. Nüfusunun önemli bir kısmını bölgenin doğu kesiminde yaşayan Türklerin oluşturduğu Doğu Türkistan, Türk milletinin ana yurdu olmasının yanı sıra sahip olduğu tarihi birikimi, köklü kültürel değerleri, coğrafi ve siyasi yapısı bakımından da kuşkusuz diğer medeniyetler için de önemli bir merkez konumundadır. Doğu Türkistan coğrafyası sahip olduğu stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından tarih boyunca büyük devletlerin özellikle de Çin’in hedefinde olmuştur. 1949’dan sonra Çin yönetiminin uygulamış olduğu baskı ve soykırım politikası yüzünden Doğu Türkistan büyük bir yıkıma uğramış, halk hürriyetini korumak için Çin devleti ile mücadeleye girişmiştir. Doğu Türkistan halkının ekonomik anlamda sahip olduğu hakları elinden alınmış ve Türkler zor şartlarda çalışmaya mahkûm edilmiştir. Yapılan zulümler bunlarla sınırlı kalmamış Doğu Türkistan halkı Müslüman oldukları gerekçesiyle çeşitli bahanelerle tutuklanmış ve katledilmiştir. Doğu Türkistan halkının Çin zulmü karşısında göstermiş olduğu bu haklı duruş Çin hükümeti tarafından kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışılmış, Türk halkının baskı ve zulme karşı boyun eğmesi beklenmiştir. Doğu Türkistan halkının bu zulüm ve baskılara karşı vermiş olduğu bu mücadele ne acıdır ki bağımsızlık mücadelesinden öte bir yaşam mücadelesine dönüşmüştür.

Keywords

Abstract

The East Turkestan which is densely populated by Turkish people has a significant importance for its current strategic position, underground and aboveground treasures. The East Turkestan, where the Turkish people living in the eastern part of the region made up great part of the population, is without doubt an important center for other civilizations as it has cultural background, long-established cultural values and geographic and political structure as well as being the homeland of Turkish people. For its underground and aboveground resources, throughout the history The East Turkestan geography has become target of the big countries especially China. Because of pressure and genocide of Chinese government after 1949, the East Turkestan has been devastated and the people have clashed with the Chinese state for their independence. The East Turkestan people’s economic rights have been taken away and they have been forced to work under difficult conditions. The oppressions have not been limited to this only and the people of the East Turkestan have been detained and killed on the grounds of being Muslim. This legitimate stance of The East Turkestan people maintained against the Chinese cruelty has been suppressed with bloodshed by the Chinese government and the Turks have been expected to surrender to oppression and cruelty. Unfortunately, this struggle of the East Turkestan people against the cruelties and oppressions have turned into a life struggle rather than a fight for independence.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics