ALMANYA’NIN UYGULADIĞI AİLE BİRLEŞİMİ A1 SINAVI’NIN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Sosyoloji-Tarih-Dil
Number of pages: 349-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Dünya Savaşından yenik çıkan Almanya hiç vakit kaybetmeden devletini yeniden güçlendirmek için harekete geçmiş ve sanayisini geliştirmeye başlamıştır. Ne var ki, erkek nüfusunun büyük çoğunluğunu dünyanın görmüş geçirmiş en kanlı savaşlarından birisi olarak kabul edilen II. Dünya Savaşında kaybetmiş olması Almanya’yı gelişen sanayisi için dışarıdan işçi gücü temin etmeye itmiştir. Bu kapsamda birçok devletle olduğu gibi, 31 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı arasında da “İşgücü Anlaşması” yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre Türkiye’den Almanya’ya belirli süreliğine çalışmak üzere işçi gönderilecekti. Zamanla Almanya’ya giden işçiler orada kalmayı tercih etmişler ve ailelerini de yanlarına almışlardır. 80’li yılların sonuna doğru artan yabancı nüfusu engellemek üzere Alman hükümeti çeşitli planlar üzerinde çalışmış ve memleketlerine geri dönecek olan yabancı işçilere teşvik vermek suretiyle onları yönlendirmiş, yeni gelecek olan işçileri ise sadece aile birleşimi ile kabul etmeye başlamıştır. 90’lı yılların sonuna doğru ise bu uygulamadaki bazı aksaklıkları fark eden Alman hükümeti aile birleşiminde de belirli kıstaslar aramış ve Almanya’ya eşinin yanına gitmek isteyen yabancı vatandaşlardan uyum yasası çerçevesinde A1 seviyesinde Almanca sınavını başarmaları karşılığında vize vermeye başlamıştır. Başlangıçta temel dil becerisini ölçmek ve gerekli olan entegrasyonu sağlamak amacıyla uygulamaya konulan A1 sınavı dört temel beceriyi ölçtüğünden özellikle üst yaş gruplarında büyük sıkıntılara sebebiyet vermiş ve dil sınavı konusundaki katı tutumu nedeniyle Alman hükümeti çok eleştirilmiştir. Sınavın ve göç istatistiklerinin değerlendirildiği bu çalışmada “Aile Birleşimi Sınavı”nın tarihsel gelişimi ve sosyolojisi incelenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Having been defeated by the Second World War, Germany has acted toreinforcethestate with out losingits time and began to developits industry. However, the fact that thevastmajority of the male population had beenlost in World War II, consideredone of the most bloodywars of the world, has prompted Germany to provide externallaborforceforthedevelopingindustry. Inthiscontext, as in manystates, "LaborTreaty" wassignedby Germany andtheMinistry of Labor of theRepublic of Turkey on October 31, 1961. Accordingtothistreaty, workersfromTurkeywould be sent to Germany for a certainperiod of time. Over time, workerswhowentto Germany preferredtostaythereandtooktheirfamilieswiththem. Inordertopreventtheincreasingforeignpopulationtotheend of the'80s, theGermangovernmentworked on variousschemesandguidedthembyencouragingforeignworkerstoreturntotheirhomelandandstartedtoacceptnewworkersonlythroughfamilyunification. By theend of the 90s, theGermangovernment, recognizingsome of theflaws in thispractice, begantogive a visaforforeigncitizenswhowantedtogoto Germany to meet their Germancounterparts at thelevel of A1 at thelevel of integrationlaw. Inthisstudy, at the beginnig, the A1 exam, which is put into practice tomeasure basic uprigt skills and provide the necessery intagration, measures four basic skills indeed. So, it caused grest difficulty especially in the upper age groups and the German government was criticized too much because of the strict attitute about the language examination. The historical developmentandsociology of "FamilyConsolidationExamination" will be triedto be examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics