ALMANYA’NIN UYGULADIĞI AİLE BİRLEŞİMİ A1 SINAVI’NIN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HİSTORİCAL AND SOCİOLOGİCAL EXAMİNATİON OF THE A1 FAMİLY UNİON TEST, ADMİNİSTERED BY GERMANY

Author : Fatih USLU -- Fatih ÇOLAK
Number of pages : 349-359

Abstract

II. Dünya Savaşından yenik çıkan Almanya hiç vakit kaybetmeden devletini yeniden güçlendirmek için harekete geçmiş ve sanayisini geliştirmeye başlamıştır. Ne var ki, erkek nüfusunun büyük çoğunluğunu dünyanın görmüş geçirmiş en kanlı savaşlarından birisi olarak kabul edilen II. Dünya Savaşında kaybetmiş olması Almanya’yı gelişen sanayisi için dışarıdan işçi gücü temin etmeye itmiştir. Bu kapsamda birçok devletle olduğu gibi, 31 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı arasında da “İşgücü Anlaşması” yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre Türkiye’den Almanya’ya belirli süreliğine çalışmak üzere işçi gönderilecekti. Zamanla Almanya’ya giden işçiler orada kalmayı tercih etmişler ve ailelerini de yanlarına almışlardır. 80’li yılların sonuna doğru artan yabancı nüfusu engellemek üzere Alman hükümeti çeşitli planlar üzerinde çalışmış ve memleketlerine geri dönecek olan yabancı işçilere teşvik vermek suretiyle onları yönlendirmiş, yeni gelecek olan işçileri ise sadece aile birleşimi ile kabul etmeye başlamıştır. 90’lı yılların sonuna doğru ise bu uygulamadaki bazı aksaklıkları fark eden Alman hükümeti aile birleşiminde de belirli kıstaslar aramış ve Almanya’ya eşinin yanına gitmek isteyen yabancı vatandaşlardan uyum yasası çerçevesinde A1 seviyesinde Almanca sınavını başarmaları karşılığında vize vermeye başlamıştır. Başlangıçta temel dil becerisini ölçmek ve gerekli olan entegrasyonu sağlamak amacıyla uygulamaya konulan A1 sınavı dört temel beceriyi ölçtüğünden özellikle üst yaş gruplarında büyük sıkıntılara sebebiyet vermiş ve dil sınavı konusundaki katı tutumu nedeniyle Alman hükümeti çok eleştirilmiştir. Sınavın ve göç istatistiklerinin değerlendirildiği bu çalışmada “Aile Birleşimi Sınavı”nın tarihsel gelişimi ve sosyolojisi incelenmeye çalışılacaktır.

Keywords

İnsan Hakları, İşçi Göçü, Almanya’daki Türk İşçileri, Almanya’daki Türklerin Sorunları, Aile Birleşimi A1 Sınavı

Read: 835

Download: 267