CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE MALATYA’DA MEYDANA GELEN AFETLER (1929-1974)
DISASTERS IN THE MALATYA IN THE PERIOD OF THE REPUBLIC (1929-1974)

Author : Savaş SERTEL -- M. Bora SANYÜREK
Number of pages : 383-411

Abstract

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan bir ildir. Bu bölüm Doğu Anadolu’nun yaşamaya daha elverişli olan, ılıman ve büyük su kaynaklarını bulunduran kısmıdır. Ilıman iklime, önemli akarsulara ve geniş düzlüklere sahip olması Malatya’nın tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin uğrak noktalarından biri olmasını sağlamıştır. Malatya’nın zenginlikleri olan coğrafi yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve su kaynakları aynı zamanda felaketleri de olmuştur. Malatya, tarih boyunca önemli depremlerin, su baskınlarının, çığ ve kaya düşmeleri ile heyelanların meydana geldiği bir şehirdir. Bu afetler şehrin sosyo-ekonomik yapısını ve nüfusunu olumsuz olarak etkilemiştir. İlin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayanmasından dolayı çığ, heyelan, dolu yağışı ile yağmur ve akarsu taşkınlarından dolayı oluşan su baskınları tarım arazilerini tahrip edip, hayvanları telef edince ekonomiyi felce uğratmıştır. Malatya’daki afetlerin yıkıcı etkisi tarih boyunca hep olmuştur. Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi’nde Malatya’da meydana gelmiş olan doğal afetler incelenmiştir. Malatya’da meydana gelen afetlerin incelendiği dönemler itibarıyla alt yapı yetersizliği göze çarpan önemli bir eksikliktir. En küçük bir yağmurda bile sellerin taşkınların yaşanması bunun en önemli göstergesidir. Cumhuriyet Dönemi’nde Malatya’da meydana gelen afetler ilde ekonomik ve sosyal gelişimi engellerken ölümlere ve kalıcı sakatlıklara da yol açmıştır. İlin ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanması afetlerde Malatya’nın ekonomisinin çok büyük zarar görmesine yol açmıştır.

Keywords

Malatya, Afet, Deprem, Heyelan, Çığ, Yangın

Read: 805

Download: 297