KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI VE MEDYA İŞLETMELERİ: İŞLETME YAPISI VE İLETİ

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 325-331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, iletişim sürecinde iletinin işlevini ele almakta, medya kuruluşlarının kurulmasını tartışmakta, bireysel görüşlerin iletiler üzerindeki rolünü değerlendirmekte ve iletiye yansıyan görüşlerin risklerini vurgulamaktadır. Medya örgütleri sadece ticari veya hizmet kuruluşları değil, çoğunlukla sanatsal ve düşünsel göndericilerdir. Görüşlerin iletilere yansıması ve özellikle medya sahibinin görüşlenini yapımları biçimlendirmesi bir sorudur. Her gün medyada yer alan mesajlar yüzünden pek çok insan medyayı her gün izlemekte ve yaşamlarını sürdürmektedir. İnsanlar doğal olarak günlük olayları öğrenmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için bazı ipuçlarına ihtiyaç duymaktadır ve konuşmak için gündeme ihtiyaç duymaktadır. Medya, çağdaş ortamda İnsanlar için en uygun araçlar olarak yer almaktadır ve kitle iletişim araçları çağdaş koşullarda insanları yönlendirmektedir. Kitle iletişim araçları insanlara birçok farklı yapımlar sunmakta ve yapımlar kişisel görüşleri de içermektedir. İnsanlar her zaman düşünmekte, öğrenmekte, farklı düşünceler üretmektedir ve mesaj için fikir degörüşlerini iletiye dönüştürmek başkalarına aktarmak için yollar aramaktadır. İleti, iletişim sürecinde gönderen ve alıcı arasındaki bir kod ve bir anlamdır. İnsanlar fikirlerini aktarmak ve başkalarının görüşlerini almak için birçok farklı yol ve araç geliştirmiştir. İnsanlar iletişim ihtiyacı nedeniyle ve yeni bilgiler edinmek ve yeni fikirler öğrenmek için çeşitli yollar aramıştır. Toplumsal iletişim, devlet ve hükümetler tarafından kurulan ilk iletişim kuruluşları tarafından da kabul görmüştür. 19. yüzyılda hükümetler tarafından ilk posta organizasyonları ve ilk telefon operatörleri ve daha sonra 20. yüzyılda da özel sektör kuruluşları medya işletmelerini kurmuştur. Modern çağ insanlara birçok farklı araç, teknoloji ve yaklaşım getirmiştir ve neredeyse hemen her şey modernleşme döneminde değişmiştir. Ekonomik ilkeler, politik kurallar ve yaşam biçimleri değişmiş ve işletme yapılanmaları da çağdaş koşullar nedeniyle farklı özellikler kazanmıştır. İşletme yapılanmalarında kazanç ilk hedef olmuş ve çok önemsenmiş, kuruluşlar çıkar ve saygınlık temelinde örgütlenmiştir. Düşünsel etkiler bazı kuruluşlarda daha da önem kazanmış ve medya sahibine çok fazla itibar sağlamıştır. Bu nedenle insanlar medyada genellikle kişisel görüşler izlemekte, ancak çoğunlukla onları fark etmemektedir. Medya çalışanları, medya sahibinin görüşlerini yapımların içine ustaca yerleştirmektedir. Bu, gizemli ve çekici medya yapımlarından biridir ve insanlar bunun farkına varmamaktadır.

Keywords

Abstract

This study handles function of message in communication process and discusses establishment of media organizations and evaluates role of individual opinion on messages and emphasizes risks of opinion on message. Mass media organizations are not only commercial organizations or not only service organizations but mostly artistic and spiritual senders. It is a question that opinions affect the messages and especially opinion of media owner form productions of mass media. Numerous people watch mass media everyday and lead their lives due to messages on media eveyday. People naturally need to learn daily events and need some tips to lead their lives and need agenda to talk. The most available instruments for people are mass media in modern age and mass media lead people in contemporary conditions. Mass media present many different productions to people and the productions contain information and also opinions of some persons. People always think and learn and have different opinions and tend to change opinion to message and convey their opinion to others. Message is a code and a mean between sender and receiver in communication process. People have developed many different ways and tools to send their opinions and to receive opinions of others. The need for communication has always motivated people and people resorted to various ways to learn new information and new opinion. Social communication has also been regarded by the state and the first communication organizations established by governments. First post organizations and the first phone operators established by governments in 19th century and then nongovernmental organizations established media organizations in 20th century. Modern age brought people many different tools and techics and approaches and almost everything changed in modernization period in the world. Economical principles and political rules and life styles changed and organization forms also changed due to contemporary conditions. Earning became the first goal and benefit is regarded much in modern age and organizations are organized on benefit and reputation base. Spiritual influences became more important in some organizations and spiritual influences provide media owner much reputation. Therefore people often meet spiritual opinions on mass media messages but they mostly do not notice them. Media workers place opinions of owner in media messages expetly. This is one of mysterious and attraction of media productions and people do not realize it.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics