KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI VE MEDYA İŞLETMELERİ: İŞLETME YAPISI VE İLETİ
MASS MEDIA AND MEDIA ORGANIZATIONS: ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MESSAGE

Author : Sedat CERECİ -- Burak KARABULUT - Emrah CEVHER
Number of pages : 325-331

Abstract

Bu çalışma, iletişim sürecinde iletinin işlevini ele almakta, medya kuruluşlarının kurulmasını tartışmakta, bireysel görüşlerin iletiler üzerindeki rolünü değerlendirmekte ve iletiye yansıyan görüşlerin risklerini vurgulamaktadır. Medya örgütleri sadece ticari veya hizmet kuruluşları değil, çoğunlukla sanatsal ve düşünsel göndericilerdir. Görüşlerin iletilere yansıması ve özellikle medya sahibinin görüşlenini yapımları biçimlendirmesi bir sorudur. Her gün medyada yer alan mesajlar yüzünden pek çok insan medyayı her gün izlemekte ve yaşamlarını sürdürmektedir. İnsanlar doğal olarak günlük olayları öğrenmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için bazı ipuçlarına ihtiyaç duymaktadır ve konuşmak için gündeme ihtiyaç duymaktadır. Medya, çağdaş ortamda İnsanlar için en uygun araçlar olarak yer almaktadır ve kitle iletişim araçları çağdaş koşullarda insanları yönlendirmektedir. Kitle iletişim araçları insanlara birçok farklı yapımlar sunmakta ve yapımlar kişisel görüşleri de içermektedir. İnsanlar her zaman düşünmekte, öğrenmekte, farklı düşünceler üretmektedir ve mesaj için fikir degörüşlerini iletiye dönüştürmek başkalarına aktarmak için yollar aramaktadır. İleti, iletişim sürecinde gönderen ve alıcı arasındaki bir kod ve bir anlamdır. İnsanlar fikirlerini aktarmak ve başkalarının görüşlerini almak için birçok farklı yol ve araç geliştirmiştir. İnsanlar iletişim ihtiyacı nedeniyle ve yeni bilgiler edinmek ve yeni fikirler öğrenmek için çeşitli yollar aramıştır. Toplumsal iletişim, devlet ve hükümetler tarafından kurulan ilk iletişim kuruluşları tarafından da kabul görmüştür. 19. yüzyılda hükümetler tarafından ilk posta organizasyonları ve ilk telefon operatörleri ve daha sonra 20. yüzyılda da özel sektör kuruluşları medya işletmelerini kurmuştur. Modern çağ insanlara birçok farklı araç, teknoloji ve yaklaşım getirmiştir ve neredeyse hemen her şey modernleşme döneminde değişmiştir. Ekonomik ilkeler, politik kurallar ve yaşam biçimleri değişmiş ve işletme yapılanmaları da çağdaş koşullar nedeniyle farklı özellikler kazanmıştır. İşletme yapılanmalarında kazanç ilk hedef olmuş ve çok önemsenmiş, kuruluşlar çıkar ve saygınlık temelinde örgütlenmiştir. Düşünsel etkiler bazı kuruluşlarda daha da önem kazanmış ve medya sahibine çok fazla itibar sağlamıştır. Bu nedenle insanlar medyada genellikle kişisel görüşler izlemekte, ancak çoğunlukla onları fark etmemektedir. Medya çalışanları, medya sahibinin görüşlerini yapımların içine ustaca yerleştirmektedir. Bu, gizemli ve çekici medya yapımlarından biridir ve insanlar bunun farkına varmamaktadır.

Keywords

Kitle İletişim Araçları, Medya İşletmeleri, Yapılanma, Görüş, İnsanlar

Read: 769

Download: 248