SEMER KÖYÜ, ORTAKÖY VE ÇOBANKÖY EVLERİNİN MİMARİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
GENERAL OVERVIEW OF SEMER KOYU, ORTAKOY AND COBANKOY HOUSES ARCHITECTURE

Author : Uğur DEMİRBAĞ
Number of pages : 281-291

Abstract

Ankara Kızılcahamam ilçesi Semer Köyü, Ortaköy ve Çobanköy evlerinin genel olarak 20. yüzyıla ait olduğu bilinmektedir. Köy evleri çok az farklılık gösterse de Türk evinin bazı özelliklerini yansıtmaktadır. Bu konutların tanıtımı yapılırken içinde oturanların ifadeleri ile yapılarda kullanılan malzeme ve teknik göz önünde tutulmuştur. Hemen hemen bütün yapılar değişikliğe uğramıştır. Köy evlerinin yapı malzemesi hafif tutulmuştur. Bu evler ahşap, kerpiç ve bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Evlerde bulunan çıkma ve saçaklar sokağı koruyucu ve gölge verici özellikleri devam etmektedir. Evler genellikle iki katlı yapılmış olmakla birlikte tek katlı evler de yapılmıştır. Birinci kat, ahır, depo ve samanlık vs olarak kullanılmaktadır. İkinci kat ise günlük hayatın geçtiği yerdir. Her evin bir başodası bulunmaktadır. Bu odalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işleme tekniğinin özelliklerini yansıtmaktadır. Başodaların tavanları göbekli ve çoğunlukla kök boya kullanılarak bezenmiştir. Odalarda oturmak için sedirler veya makat adı verilen sedirler yapılmıştır. Her odada yüklük adı verilen tahta dolaplar vardır. Bu dolaplardan biri gusülhane olarak kullanılmaktadır. Evler genellikle arsanın şekline göre düzenlenmiştir. Cepheler güneye bakmakla birlikte kuzey cepheleri sade tutulmuştur. Evlerin en eski örnekleri açık sofalıdır. Daha sonraki dönemlerde orta sofalı yapılmaya başlanmıştır. Genel olarak çalışmamızda geleneksel konutların plan, cephe tasarımı ve yapım tekniklerini belirtilmesi ve bunların zaman içerisindeki değişimleri yansıtılarak günümüz koşullarında değerlendirilmesi yapılarak bir sonuca ulaşmaktır.

Keywords

Semer Köyü, Ortaköy, Çobanköy, Geleneksel Konut, Kırsal Mimari, Malzeme

Read: 717

Download: 218