ALİCE WALKER'IN RENKLERDEN MOR ESERİNDEKİ KADIN DAYANIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017- 61
Number of pages: 117-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca, kadın ve erkek rolleri bununla birlikte her ikisi arasındaki ilişkiler yaşadıkları toplumlar tarafından şekillendirilmiştir. Kadınlar kırılgan, baskı gören ve bağımlı kabul edilirken, erkekler egemenlikleri, bağımsızlıkları ve baskılarıyla değer görmüşlerdir. Feminist olmasından ziyade kadın taraftarı olan Alice Walker, kadın karakterlerini öz kimliklerini inşa etmek için ataerkil otoritesine karşı mücadele bağlamında sunmaktadır. Kendilerine biçilmiş olan rollerin aksine, karakterlerin her biri sosyal ve cinsiyet pasivitesini azaltmaya çalışan rol modeller olarak sunulmaktadırlar. Tacizden ayrıma varıncaya kadar seçkin temaları konu alan Walker’ın Renklerden Mor’u kadınların yazgılı oldukları yaşamlarına karşı çıkışlarını dile getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, erkek egemenliğindeki bir dünyada yaşamak için azim gösteren kadın karakterlerin özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma özellikle kadın dayanışmasının, baskı altında tutulmuş bağımlı bir hayatı kadının kendisini gerçekleştirmesine dayanan özgür bir yaşama nasıl dönüştürdüğünü amaçlamaktadır. Kadın karakterler baskıcı erkek hegemonyasından dolayı acı çekmelerine rağmen, ataerkil zulmüne baş kaldırmaktadırlar. Renklerden Mor kadınların ırkçılık ve eşitsizliğe maruz kalmalarını işlemesine rağmen, Walker özgüven kazanmaları için birleşmelerini anlatmaktadır. Celie’den Shug’a Sofia’ya kadar tüm karakterler bağımsız bireyler olarak öz kimliklerini yeniden kazanmaları için güçlü bir dayanışma sergilemektedirler. Romandaki kadın karakterler, ekonomik bağımsızlığın özgüven kazanmalarına olanak sağladığının ve bu bağımsızlığın aynı zamanda kadın potansiyelini sınırlayan engelleri aşmalarına yardımcı olduğunun farkındadırlar. Bu çalışma, Walker’ın gözünden kadınların güçlü bir dayanışmayla neler yapabileceklerinin altını çizmektedir.

Keywords

Abstract

Throughout the history the roles of males and females as well as the relations between the both have been shaped by the community where they have lived. Females have been consired fragile,oppressed and dependent while males have been valued for their dominance,independence and oppression. Alice Walker, as a womanist rather than feminist, reflects the female characters in the context of fight against patriarchy to promote self identities. Contrary to given roles, each of the character is a presented as a role model trying to reduce the passivity in terms of social and sexual aspects. Walker’s The Color Purple, with its outstanding themes ranging from female abuse to discrimination, voices how females unite to defy their predestined lives. The aim of this study is to illustrate the features of female characters displaying their perseverance to survive in a male dominated world. Particularly, it aims to explain how female solidarity changes an oppressed and dependent life to a free one which is based on woman’s self-actualization. Although the female characters suffer from oppressive male dominance, they defy patriarchal tyranny. Though The Color Purple depicts the female figures exposed to racism and inequality, Walker presents their efforts to unite to gain self confidence. The characters from Celie, Shug to Sofia exhibit a strong solidarity to regain their identities as independent i

Keywords