ALİCE WALKER'IN RENKLERDEN MOR ESERİNDEKİ KADIN DAYANIŞMASI
FEMALE SOLIDARITY IN ALICE WALKER’S THE COLOR PURPLE

Author : Bülent Cercis TANRITANIR -- Serdar TAKVA
Number of pages : 117-123

Abstract

Tarih boyunca, kadın ve erkek rolleri bununla birlikte her ikisi arasındaki ilişkiler yaşadıkları toplumlar tarafından şekillendirilmiştir. Kadınlar kırılgan, baskı gören ve bağımlı kabul edilirken, erkekler egemenlikleri, bağımsızlıkları ve baskılarıyla değer görmüşlerdir. Feminist olmasından ziyade kadın taraftarı olan Alice Walker, kadın karakterlerini öz kimliklerini inşa etmek için ataerkil otoritesine karşı mücadele bağlamında sunmaktadır. Kendilerine biçilmiş olan rollerin aksine, karakterlerin her biri sosyal ve cinsiyet pasivitesini azaltmaya çalışan rol modeller olarak sunulmaktadırlar. Tacizden ayrıma varıncaya kadar seçkin temaları konu alan Walker’ın Renklerden Mor’u kadınların yazgılı oldukları yaşamlarına karşı çıkışlarını dile getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, erkek egemenliğindeki bir dünyada yaşamak için azim gösteren kadın karakterlerin özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma özellikle kadın dayanışmasının, baskı altında tutulmuş bağımlı bir hayatı kadının kendisini gerçekleştirmesine dayanan özgür bir yaşama nasıl dönüştürdüğünü amaçlamaktadır. Kadın karakterler baskıcı erkek hegemonyasından dolayı acı çekmelerine rağmen, ataerkil zulmüne baş kaldırmaktadırlar. Renklerden Mor kadınların ırkçılık ve eşitsizliğe maruz kalmalarını işlemesine rağmen, Walker özgüven kazanmaları için birleşmelerini anlatmaktadır. Celie’den Shug’a Sofia’ya kadar tüm karakterler bağımsız bireyler olarak öz kimliklerini yeniden kazanmaları için güçlü bir dayanışma sergilemektedirler. Romandaki kadın karakterler, ekonomik bağımsızlığın özgüven kazanmalarına olanak sağladığının ve bu bağımsızlığın aynı zamanda kadın potansiyelini sınırlayan engelleri aşmalarına yardımcı olduğunun farkındadırlar. Bu çalışma, Walker’ın gözünden kadınların güçlü bir dayanışmayla neler yapabileceklerinin altını çizmektedir.

Keywords

Kadın Dayanışması, Başkaldırı, Renklerden Mor, Ataerkil

Read: 1,600

Download: 786