ÖZEL GÜN VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ İLE YÖRESEL MUTFAĞIMIZ: GAZİANTEP

Author :  

Year-Number: 2017- 57
Language : null
Konu : Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Number of pages: 535-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm ve gıda sektöründeki son dönem gelişmelerin yanında iş hayatı hızının artması ve insanların yemeği hazırlamaya daha az zaman ayırmaya başlaması hızlı hazır yemek sektörünün gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamış, ancak geleneksel mutfak kültürümüzün gerek ev mutfaklarında gerekse ev dışı mutfaklarda uygulanmasını azaltarak unutulma sürecine girmesine neden olmuştur. Buna karşın, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren yiyecek içecek sektörü yanlış mutfak uygulamaları ve fast food, yabancı mutfaklar, raw food…gibi geleneksel ve yöresel mutfaklarımızı tanıtmayı engelleyici mutfak uygulamaları ile Türk mutfağı tanıtımında istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Sahip olduğu kültürel zenginlikten kaynaklı zengin içeriği ile turizm sektöründe önemli bir yere sahip olan Türk mutfağı, yöresel mutfakların kazandırdığı yöresel ürünler, bu ürünlerin yöreye özgü hazırlanma ve sunum yöntemleri Türk mutfağının sahip olduğu bu zenginliği arttırmaktadır. Farklı bölgelere ait yöresel ürünlere günümüzde gastronomi turizminin artan ilgisi yöreye ait iklim çeşitliliğine bağlı yetişen yöresel ürünleri kullanarak oluşan yöresel mutfakların yaşatılması, tanıtılarak yaygınlaştırılması ve yazılı kaynaklara dökülerek gelecek nesillere aktarılmasının önemini gündeme getirmiştir. Bu nedenle yöresel mutfaklar, yemek ve gastronomi alanıyla ilgilenen araştırmacı, yazar ya da akademisyenlerin ilgisini çekmiş, yöresel mutfak ve ürünlerin kullanılması, yaygınlaştırılması ve yazılı kaynaklara geçmesi için çalışmaların başladığı görülmüştür. Bu çalışma; yöresel mutfak kültürünün tanıtımını ve özel gün ve geçiş dönemlerinde uygulamaları ortaya çıkarmak ve arttırmak amacıyla hazırlanmış bir derleme çalışmasıdır.

Keywords

Abstract

In addition to the recent developments in the tourism and food sectors, the increase in workplace speed and the fact that people are taking less time to prepare food for themselves have allowed the fast-food sector to develop and expand, but it has led to the disappearance process of our traditional culinary culture in kitchens both at homes and outside by reducing the prevalence of its applications. On the other hand, the food and beverage sector serving local and foreign tourists has not caught the desired success in promoting the Turkish cuisine with wrong kitchen appliances such as fast food, foreign cuisines, raw food etc. that prevent introducing traditional and regional cuisines as well as some other wrong kitchen appliances. With its rich content originating from its cultural richness, the Turkish cuisine, which has an important place in the tourism sector; the regional products that local cuisines earn and the local preparation and presentation methods of these products enhance the richness of the Turkish cuisine. The fact that local products belonging to different regions are raising interest in gastronomic tourism today is emphasizing the importance of sustaining local cuisines that are formed by local products which are related to climate

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics