OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE MATEMATİĞİN ANLAMI NEDİR?
WHAT IS THE MEANING OF “MATHEMATICS” FOR THE PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHERS?

Author : Yasemin KABA -- Sare ŞENGÜL
Number of pages : 71-87

Abstract

Yaşamın soyutlanmış biçimi olarak tanımlanan matematik, tüm olası örüntülerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilgiyi işleyen, bundan sonuçlar çıkaran ve problem çözmenin anahtarı olan matematik yakın çevremizi ve dünyayı anlamamızda iyi bir yardımcıdır. Bu sebeple okul öncesi dönemlerden başlamak üzere anlamının araştırılması matematiği anlamanın ilk adımları olarak görülebilir. Bu bağlamda araştırmada, okul öncesi öğretmeni adaylarına göre matematiğin anlamını belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmeni adaylarının matematik denilince hangi kavramları zihinlerinde canlandırdıkları ve bu kavramlar arasında nasıl bir ilişki oluşturduklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde bir eğitim fakültesinin okul öncesi öğretmenliği bölümü ikinci sınıfında öğrenim görmekte olan 63 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden matematik ile ilgili zihin haritaları oluşturmaları ve matematik ile ilgili metafor üretmeleri istenmiştir. Zihin haritası, merkez düşünceye ilişkin kavramlar ve düşünceler arasındaki ilişkilerin görsel sunumudur. Bir konu hakkında bireyin aklına ilk gelen kavramlar, şekiller ve grafikler zihin haritasını oluşturduğundan araştırma için uygun bir veri toplama aracı olarak görülmüştür. Metaforlar ise bir düşünce malzemesi ve kavrayışın bir şeklidir. Bununla birlikte sadece bir söz figurü değil aynı zamanda bir düşünce figürüdür. Bu noktada veriler; “Matematik, .................... gibidir; çünkü, ...........................” cümlesinin tamamlattırılarak elde edilmiştir. Öğrencilerden ilk boşluğa matematik hakkında bir metafor yazmaları, ikinci boşluğa da neden bu metaforu yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi öğretmeni adaylarına göre matematik sayılardan, işlemlerden ve sembollerden oluşur, evrenseldir ve diğer bilimlerle ilişkilidir. Matematik gizemini korumaktadır. Matematiği sevmek matematik öğretmeni ile ilgilidir. Zor ve karmaşık olmasına rağmen zevkli ve eğlencelidir. Soyut düşünme gerektiren bir mantık bilimi olup sınavların olmazsa olmazıdır. Matematikte başarılı öğrenci başarılıdır şeklinde inançları bulunmaktadır.

Keywords

Okul Öncesi Öğretmeni Adayları, Matematik, Zihin Haritası, Metafor

Read: 1,385

Download: 502