TÜRK TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE MAGAZİNLEŞME OLGUSU
TABLOIDIZATION PHONOMENON IN THE TURKISH TV JOURNALISM

Author : Hasan ÇİFTÇİ
Number of pages : 475-487

Abstract

Televizyon teknolojik gelişimin insanlara sunduğu en önemli araçlardan birisidir. Son zamanlarda televizyon kanallarının ticari kaygıları ve reyting hedefleri televizyon haberlerindeki magazinleşme olgusunun hızla artmasına yol açmaktadır. Haber programlarında magazin haberleri sayısının artması, ulusal-uluslararası politika, ekonomi, siyasi, sağlık, eğitim, teknoloji gibi daha ciddi haber konularının kişiselleştirilerek, dramatize edilerek ya da eğlenceli yönleri ön plana çıkarılarak magazinel öğelerin yoğun kullanılması sebebiyle oluşan bu magazinleşme sorununun nedenlerinin ve sonuçlarının insanlar üzerindeki etkilerinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Haberlerin magazinleştirilmesi bireylerin doğru, güvenilir ve tarafsız bilgi alma özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamını taşımaktadır. Bu çalışmada temel olarak televizyon, haber ve magazinleşme, etik olguları üzerinde durulmaktadır. Televizyon haberciliğinde haberlerin magazinleşme olgusunun bir etik sorun olduğu incelenmektedir. Televizyon haberciliğinde magazinleşmenin beraberinde getirmiş olduğu sorunlar belirtilerek sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Haber, Televizyon, Halkla ilişkiler, Kitle İletişim, Magazinleşme

Read: 825

Download: 240