TÜRK TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE MAGAZİNLEŞME OLGUSU

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 475-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Televizyon teknolojik gelişimin insanlara sunduğu en önemli araçlardan birisidir. Son zamanlarda televizyon kanallarının ticari kaygıları ve reyting hedefleri televizyon haberlerindeki magazinleşme olgusunun hızla artmasına yol açmaktadır. Haber programlarında magazin haberleri sayısının artması, ulusal-uluslararası politika, ekonomi, siyasi, sağlık, eğitim, teknoloji gibi daha ciddi haber konularının kişiselleştirilerek, dramatize edilerek ya da eğlenceli yönleri ön plana çıkarılarak magazinel öğelerin yoğun kullanılması sebebiyle oluşan bu magazinleşme sorununun nedenlerinin ve sonuçlarının insanlar üzerindeki etkilerinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Haberlerin magazinleştirilmesi bireylerin doğru, güvenilir ve tarafsız bilgi alma özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamını taşımaktadır. Bu çalışmada temel olarak televizyon, haber ve magazinleşme, etik olguları üzerinde durulmaktadır. Televizyon haberciliğinde haberlerin magazinleşme olgusunun bir etik sorun olduğu incelenmektedir. Televizyon haberciliğinde magazinleşmenin beraberinde getirmiş olduğu sorunlar belirtilerek sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Television is one of the most important tools that technology has ever provided people with. Commercial concerns and rating aims of television channels have recently led to the rapid increase of the notion of magazination on television news. The increase of magazine news on news shows requires a study on the effects of the reasons and the results of the intense use of maganize-related elements by personalizing or dramatizing or emphasizing the entertaining aspects of such rather serious news subjects as national-international politics, economy, health, technology on people. The maganization of news means violating people's freedom to receive true, reliable and unbiased information. This study is essentially focused on the ethical notions of television, news and magazination. İt is studied that the notion of magazination of news in television journalism is an ethical problem. It also presents suggestion related to the solutions to the problems by identifying the problems which accompany the magazination in television journalism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics