TRAKYA AĞIZLARINDA KULLANILAN YEMEK ADLARI
FOOD NAMES USED IN THRACIAN ACCENTS

Author : Muharrem ÖZDEN
Number of pages : 113-131

Abstract

Söz varlığı üzerine yapılan çalışmalar, söz konusu dilin olduğu kadar o dili konuşan insanların özellikleri hakkında da önemli ipuçları ortaya koyar. Bir dilin yalnızca söz varlığının incelenmesiyle, o dili konuşan ulusun yaşayışı, o toplumdaki kültür hareketleri ve başka uluslarla ilişkileri hakkında büyük ölçüde bilgi edinilebileceği (Aksan, 1998) dilbilimcilerin ortak görüşüdür. Türk mutfağının asırlar süren gelişimi, tarih boyunca yaşadıkları coğrafya ve bu coğrafyanın sağladığı malzemelerden yapılan yemeklerle gerçekleşmiştir. Coğrafi olarak çok geniş bir alanda gelişimini sağlayan Türk medeniyeti doğaldır ki geniş mutfak kültürünü de bu şekilde vücuda getirmiştir. Orta Asya’da tarım ve hayvancılıkla geçinen Türkler, bu sahada genellikle hayvansal ürünlere bağlı bir yemek kültürü oluşturmuşlardır. Anadolu coğrafyasında daha önce bilmedikleri ve tanımadıkları ürünler ile karşılaşan Türkler, bu yeni ürünler ile, önceleri basit daha sonrasında karmaşık pişirme teknikleri kullanarak zamanla çok zengin bir mutfak yaratmışlardır. Bugünkü Türk mutfağının temellerini Osmanlı Saray mutfağı oluşturmaktadır. Başlarda bu mutfak mütevazi ve gösterişten uzak olmasına rağmen ilerleyen zaman dilinde zenginleşip çeşitlenmiştir. Aynı zamanda yöresel halk mutfağı da aynı zenginlik ve çeşitlilikle gelişimini sürdürmüştür. Çalışma sahamız olan Trakya bölgesi ise tarihi süreç içinde birçok kavim tarafından istilaya uğramış ve birçok devlet tarafından iskân edinilmiştir. Bu durum bölgenin yemek kültürünü de çok yoğun bir şekilde etkilemiştir.

Keywords

Anadolu, Trakya, Yemek, Yemek Adları, Mutfak

Read: 1,533

Download: 696