TRAKYA AĞIZLARINDA KULLANILAN YEMEK ADLARI

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 113-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz varlığı üzerine yapılan çalışmalar, söz konusu dilin olduğu kadar o dili konuşan insanların özellikleri hakkında da önemli ipuçları ortaya koyar. Bir dilin yalnızca söz varlığının incelenmesiyle, o dili konuşan ulusun yaşayışı, o toplumdaki kültür hareketleri ve başka uluslarla ilişkileri hakkında büyük ölçüde bilgi edinilebileceği (Aksan, 1998) dilbilimcilerin ortak görüşüdür. Türk mutfağının asırlar süren gelişimi, tarih boyunca yaşadıkları coğrafya ve bu coğrafyanın sağladığı malzemelerden yapılan yemeklerle gerçekleşmiştir. Coğrafi olarak çok geniş bir alanda gelişimini sağlayan Türk medeniyeti doğaldır ki geniş mutfak kültürünü de bu şekilde vücuda getirmiştir. Orta Asya’da tarım ve hayvancılıkla geçinen Türkler, bu sahada genellikle hayvansal ürünlere bağlı bir yemek kültürü oluşturmuşlardır. Anadolu coğrafyasında daha önce bilmedikleri ve tanımadıkları ürünler ile karşılaşan Türkler, bu yeni ürünler ile, önceleri basit daha sonrasında karmaşık pişirme teknikleri kullanarak zamanla çok zengin bir mutfak yaratmışlardır. Bugünkü Türk mutfağının temellerini Osmanlı Saray mutfağı oluşturmaktadır. Başlarda bu mutfak mütevazi ve gösterişten uzak olmasına rağmen ilerleyen zaman dilinde zenginleşip çeşitlenmiştir. Aynı zamanda yöresel halk mutfağı da aynı zenginlik ve çeşitlilikle gelişimini sürdürmüştür. Çalışma sahamız olan Trakya bölgesi ise tarihi süreç içinde birçok kavim tarafından istilaya uğramış ve birçok devlet tarafından iskân edinilmiştir. Bu durum bölgenin yemek kültürünü de çok yoğun bir şekilde etkilemiştir.

Keywords

Abstract

Studies on vocabulary give clues about people’s features, speak language, as much as that language’s features. It’s linguists' consensus that can be informed highly about nation’s lifestyle, cultural movements in society and nation’s relations with other nations by studying vocabulary of the language. For centuries, the development of the Turkish cuisine has been shaped through the geography that they have lived throughout history and the food made from the ingredients provided by this geography. The Turkish civilization, which developed in a very wide geographical area, naturally formed a large culinary culture in this way. Central Asian Turks who made a living with agriculture and ranching have formed a food culture that is often linked to animal products. In the Anatolian geography, Turks who encountered products they did not know previously created a very rich cuisine over time by using these new products, by firstly practicing some simple and then complex techniques of cooking. The foundation of today’s Turkish cuisine is the Ottoman Palace cuisine. Initially this cuisine was modest and nothing to do with a show but later it was enriched and

Keywords