COĞRAFİ İŞARETLERİN BÖLGESEL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ
EVALUATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN TERMS OF REGIONAL TOURISM: MUGLA CASE

Author : ONUR YILDIZ -- Nursen VATANSEVER DEVİREN
Number of pages : 511-523

Abstract

Fikri ve sınai mülkiyet hakları arasında yer alan coğrafi işaretler, yöresel ürünlerin ve yerel değerlerin pazarlanması açısından bölgesel turizmde önemli bir potansiyele sahiptir. Coğrafi işaretler, günümüzün alternatif turizm arayışları çerçevesinde değişen turizm talebine cevap verebilecek yöresel ürünlerin turistlere sunulmasını ve bu ürünlerin koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Yerel değerlerin cazibesini arttırarak talep edilmesinde önemli rol oynayan coğrafi işaretler, yöresel ürünlerin korunarak nesilden nesile aktarılmasını mümkün kılmakta ve böylece kırsal kalkınma ve sürdürülebilir turizmle de ilişkilendirilmektedir. Çalışmanın amacı, coğrafi işaretlerin bölgesel turizm açısından ele alınarak Muğla’daki mevcut durumun değerlendirilmesi ve Muğla’da coğrafi işaret tesciline sahip olan yöresel ürünlerin bölgesel turizme kazandırılması çerçevesinde mevcut potansiyelin ortaya konulmasıdır. Çalışmada, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmeler yapılarak Muğla iline yönelik SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Muğla’da coğrafi işarete sahip olan yöresel ürünlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası pazardaki etkinliğinin arttırılmasına ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre Muğla’da coğrafi işarete sahip ürünlerden Milas El Halısı ve Bodrum Mandarini’nin turistik bir ürüne dönüştürülmesi için yoğun bir çaba gerektiği anlaşılmıştır. Özellikle Milas’ın bir turizm kenti ve el halısının tarımsal bir gıda ürünü olmaması, Milas El Halısı’nın turistle buluşmasını güçleştirmektedir. Bodrum Mandarini ise yerel halkın mandarin ile geçmişten gelen gönül bağı ve Bodrum’un bir turizm kenti olması nedeniyle bölgesel turizm açısından daha yüksek bir potansiyel taşımaktadır.

Keywords

Coğrafi İşaret, Turizm, Bölgesel Turizm, Muğla, SWOT

Read: 870

Download: 262