BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SANATIN ÖZEL YETENEKLİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYONUNDA KULLANILMASI
THE USE OF ART AS AN EDUCATIONAL TOOL IN GIFTED EDUCATION AND REHABILITATION

Author : Serdar DANIŞ
Number of pages : 163-172

Abstract

Eğitim, bireyde olumlu davranış değişikliği meydana getirerek bireyi geleceğe hazırlama amacındadır. Eğitim öğretim alanları gibi sanat eğitimi de yapıcı ve yaratıcı, eleştirel düşünme becerileri, yetenekleri uyandırma ve geliştirme, bireyin sağlam iletişim kurması, kendini değerlendirmesi, tanıması yönünde bilinçlenmesini sağlaması gibi önemli hedefleri olan bir alandır. Sanat eğitiminin bu hedefleri, normal okulda programlarında sağlanamayan ve farklılaştırılmış bir eğitim gereği içinde olan, özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonu için de gerekli olmaktadır. Böylece eğitim kavramı ve uygulamaları içinde sanat eğitimi önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Değişen, gelişen yapısıyla sanat, yeni anlayış ve değerlere sahip oldukça, bunları anlamak ve üzerinde düşünmek, yorum yapmak gerekliliği doğmuştur. Dolayısıyla sanat eğitimi, önem kazanarak öğrenci eğitiminde önemli bir role sahip olmuştur. Bu çalışmada normal akranlarına göre farklı özellikler gösteren, sorgulama, hoşgörü, geniş ve özgür düşünme, soyut düşünme, akıl yürütme, sebat, düzenlilik, keskin gözlem, girişkenlik, eleştirici karar ve hizmet edebilme gibi özellikler gösteren özel yetenekli bireylerin eğitim süreçlerinde, görsel sanatların gerekliliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması şeklinde olan bu çalışmada sanat eğitiminin özel yetenek eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olduğu, sanatın bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmanın yanında bireyin ruhsal yönden doyurulmasına yardım ettiği, bireylerin etik değerleri özümseyerek bireyde bir değer birikimini sağladığı ve kültürel, toplumsal gelişmede katılımcı kişiler yetişmesinde önemli rol oynadığı gibi sonuçlara varılmıştır.

Keywords

Sanat, Sanat Eğitimi, Özel Yetenek Eğitimi, Eğitim, Sanat Yoluyla Eğitim

Read: 1,204

Download: 389