BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SANATIN ÖZEL YETENEKLİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYONUNDA KULLANILMASI

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 163-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim, bireyde olumlu davranış değişikliği meydana getirerek bireyi geleceğe hazırlama amacındadır. Eğitim öğretim alanları gibi sanat eğitimi de yapıcı ve yaratıcı, eleştirel düşünme becerileri, yetenekleri uyandırma ve geliştirme, bireyin sağlam iletişim kurması, kendini değerlendirmesi, tanıması yönünde bilinçlenmesini sağlaması gibi önemli hedefleri olan bir alandır. Sanat eğitiminin bu hedefleri, normal okulda programlarında sağlanamayan ve farklılaştırılmış bir eğitim gereği içinde olan, özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonu için de gerekli olmaktadır. Böylece eğitim kavramı ve uygulamaları içinde sanat eğitimi önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Değişen, gelişen yapısıyla sanat, yeni anlayış ve değerlere sahip oldukça, bunları anlamak ve üzerinde düşünmek, yorum yapmak gerekliliği doğmuştur. Dolayısıyla sanat eğitimi, önem kazanarak öğrenci eğitiminde önemli bir role sahip olmuştur. Bu çalışmada normal akranlarına göre farklı özellikler gösteren, sorgulama, hoşgörü, geniş ve özgür düşünme, soyut düşünme, akıl yürütme, sebat, düzenlilik, keskin gözlem, girişkenlik, eleştirici karar ve hizmet edebilme gibi özellikler gösteren özel yetenekli bireylerin eğitim süreçlerinde, görsel sanatların gerekliliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması şeklinde olan bu çalışmada sanat eğitiminin özel yetenek eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olduğu, sanatın bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmanın yanında bireyin ruhsal yönden doyurulmasına yardım ettiği, bireylerin etik değerleri özümseyerek bireyde bir değer birikimini sağladığı ve kültürel, toplumsal gelişmede katılımcı kişiler yetişmesinde önemli rol oynadığı gibi sonuçlara varılmıştır.

Keywords

Abstract

Education aims at preparing the individual for the future by creating a positive behavioural change at individual. Like educational field, art education is also a field with important objectives such as constructive, creative and critical thinking, arousal and development of skills, strong communication of the individual, consciousness-raising on self-assessment and self-knowledge. These objectives of art education are also necessary for the education and rehabilitation of gifted students who are in need of a differentiated education not provided in the normal school. Thus, art education has started to take an important place in education concept and practices. The necessity for understanding, thinking over and interpreting them has arisen as long as having the art, new understanding and values with its changing and developing structure. Accordingly, art education became crucial and played an important role in student education. In the present research, it is aimed to discuss the requirement of visual arts in the education processes of gifted persons showing different features than their peers, such as inquiring, having a tolerant, broad and free thoughts, abstract thinking, reasoning, patience, tidiness, sharp observation, assertiveness, critical decision and serviceability. In the present research performed in the form of literature review, it is seen that art education is an indispensable part of art education, that art helps the individuals in satisfying their spirit as well as revealing their creativity, provides them a value accumulation by absorbing ethical values and plays an important role in training participant persons in cultural and social de-velopment.

Keywords