AİLE İÇİ ŞİDDET (SÖĞÜTLÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
DOMESTIC VIOLENCE (SOGUTLU DISTRICT SAMPLE)

Author : Melike PEHLİVAN
Number of pages : 551-569

Abstract

Şiddet evrensel olarak tüm dünyada ve Türkiye’de insana yönelik olarak yapılan bir insan hakları ihlalidir.Aile içi kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorundur. Aile içinde kadının maruz kaldığı şiddet, dünyanın hemen her ülkesinde rastlanan ve rastlanma sıklığıyla ters orantılı olarak da dışarıya az yansıtılan bir olgudur. Kadına yönelik şiddet olgusunun toplumun tüm kesimleri tarafından daha iyi anlaşılması ve sorunların giderilmesi için bu alanda çalışmaların yapılması önemli görünmektedir. Araştırmada aile içi şiddetin sebep ve sonuçları, yaygınlığı, düzeyinin görülme biçim ve sıklığı Türkiye’deki sistematik bir biçimde yapılan çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur.Araştırmanın konusu; aile içi şiddete maruz kalmış olan kadınların şiddete maruz kalma sebepleri, yaşanan şiddetin kaynağı ve şiddetten nasıl etkilediklerinin sosyolojik yönden incelenmesidir.Araştırmanın amacı; aile içinde kadınların şiddete maruz kalma durumunu, yaşanılan şiddetin türünü, şiddete ilişkin görüşlerini ve şiddetin belirleyicilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.Araştırmamız Söğütlü İlçesi’nde ‘aile içi şiddet’ ile ilgili sorunların tanınmasının ve mümkünse onarılabilmesinin ön koşuludur.Araştırmanın yöntemi, Söğütlü İlçesi’nde aile içinde şiddete maruz kalmış olan 60 katılımcıya anket tekniği uygulanmıştır.Aynı zamanda bu teknikler uygulanırken gözlem ve betimsel analizden de yararlanılmıştır.Araştırmanın bulguları, katılımcıların % 56’sı aile içinde yaşanılan tartışmaların eşlerinin ailesinden kaynaklandığını, %43’ü şiddetin kaynağının psikolojik olduğunu ve %33’ü ekonomik sorunların etkili olduğunu dile getirmiştir.Araştırmanın sonucu; kadınların %70’nin şiddete maruz kaldığı bilgisine erişilmiştir.Kadınların aile içi şiddet ve şiddet türlerine karşı bilinçlendirilmesi,şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için bu alanda farkındalık oluşturabilmek adına toplumu şiddet ve türleri ile ilgili bilgilendirme içerikli eğitim ve seminerler düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik caydırıcı politikaların geliştirilip hayata geçirilmesi önem teşkil etmektedir.

Keywords

Aile, Şiddet ve Aile Içi Şiddet Kavramları

Read: 756

Download: 247